Krönika

Det gör ingen skillnad vad jag röstar på! Kamrater!
-Det gör ingen skillnad vad jag röstar på! Dessa ord har jag hört åtskilliga gånger och det gör mig så rädd och ibland nästan på uppgiven. De senaste åtta åren har vi sett ett systemskifte! Även om man i enskilda sakfrågor kan tycka att det inte har någon betydelse så ger det skillnader i framtiden.

Läs mer