Krönika

Räcker det med blommor? Kvinnors villkor och underordning i samhället måste ständigt uppmärksammas. Inom industrin ser vi ofta att kvinnor inte har samma möjligheter som männen. Det gäller arbetsinnehåll, lön, kompetensutveckling och en god arbetsmiljö. För att uppnå ett jämställt och hållbart arbete krävs insatser på bred front.

Läs mer