Medlemsmagasinet

Stärk förtroendevalda tjejer Ska jämställdheten öka och fler tjejer ska våga sig på att ta ett fackligt uppdrag samt tycka det är roligt så behöver något göras.

Läs mer