Krönika

När arbetsgivaren blev en välgörare En kan undra hur mycket det ligger i ett ord. Någon gång då orden arbetsköpare och arbetssäljare anammades av de mer radikala krafterna i arbetarrörelsen och slutade användas av gemene man. Då började någonting hända.

Läs mer