”Inte längre möjlig att genomföra smittsäkert”

I dag har förbundsstyrelsen beslutat att ställa in den fysiska kongressen i Västerås den 23–​27 november. Först och främst handlar det om deltagarnas säkerhet.

– Smittspridningen har gått åt fel håll. När vi tog beslutet att försöka hålla en fysisk kongress var den allmänna smittspridningen fortfarande på en förhållandevis låg nivå i hela landet, efter en sommar med sjunkande tal. Nu har situationen försämrats, och därför ställer vi in, säger Martin Gunnarsson, förbundssekreterare.

Alternativet att ställa in kongressen har hela tiden varit en möjlighet som förbundsstyrelsen räknat med, säger han:
– Beslutet att hålla en fysisk kongress har alltid varit villkorat av att smittspridningen skulle vara på en rimlig nivå. Vi har därför följt myndigheternas budskap, och de nya råd som tillkommit, noggrant. Dagens beslut var enhälligt, säger Martin Gunnarsson.

Vad händer nu då?
– Vi återkommer så fort vi kan med en plan om hur vi tänker oss att våra grundläggande demokratiska processer kan gå vidare även under en pandemi, säger Martin Gunnarsson.