"Ingen vanlig kongress"

Det blir en fysisk kongress, men ett helt annorlunda arrangemang än vad vi är vana vid. Smittsäkerheten får inte äventyras och många anpassningar kommer att göras. Det är förbundssekreterare Martin Gunnarssons budskap efter förbundsstyrelsens beslut.

Resonemanget bakom att, trots corona, genomföra en kongress i november har utgångspunkt i att IF Metall, som organisation, är i behov av att genomföra en kongress.

– Fram till i går har vi haft två spår, en fysisk eller en digital kongress. Nu har vi beslutat att genomföra en fysisk kongress med ett kraftig nedbantat antal deltagare. Normalt brukar vi vara cirka 1 000 personer, nu landar vi på ungefär 400, säger Martin Gunnarsson.

Att vågskålen ändå vägde över till att genomföra ett fysiskt arrangemang har sin grund i respekten för demokratin.

– En digital kongress skulle vara demokratiskt oschyst och innebära ett ohyggligt övertag för ledning och styrelse gentemot ombuden. Det skulle helt enkelt inte få den effekt som en kongress ska ha, säger Martin.

Men det blir ingen vanlig kongress. Det är Martin Gunnarsson noga med att understryka. Fokus kommer att ligga på förhandlingarna, inget annat.

– Förutom det kraftigt reducerade deltagarantalet planerar vi också för en mängd andra anpassningar. Det blir till exempel ett minimalt antal föredragande, stora lokaler för att kunna hålla avstånd och ett smittanpassat resereglemente. Och någon kongressfest eller avdelningskvällar är det inte tal om, säger han.

Men om smittspridningen ökar och Tegnell drar åt tumskruvarna, vad händer då?

– Vi är övertygade om att vi i nuläget kan genomföra en säker kongress. Annars hade vi inte tagit det här beslutet. Ändras läget och ett säkert arrangemang inte längre är möjligt får vi ställa in och börja om från början med nya val och nya motioner. Men nu håller vi tummarna för att det här går att genomföra.