Foto från kongresshallen
Fotograf: Marie Ullnert

Feministiskt förbund - nu även enligt stadgarna

den 29 november 2022

Nu är IF Metall ett feministiskt förbund, inte bara i praktiken utan även i stadgarna. Det har kongressen beslutat.

Paragraf 2, moment 1, i stadgarna lyder därför numera: Förbundet är en demokratisk och feministisk organisation som värnar om ett demokratiskt och jämställt samhällssystem och bygger sin verksamhet på uppfattningen om alla människors lika värde. De värderingar som vägleder förbundets verksamhet är jämlikhet, solidaritet och frihet.