Digital extrakongress planeras

Förbundets ordinarie kongress, som först var planerad att äga rum i maj och därefter i november, ställs in på grund av den ökade smittspridningen. Förbundsstyrelsen har därför beslutat att kalla till en digital extrakongress.

Martin Gunnarsson, förbundssekreterare IF Metall

– Eftersom vi inte vet hur länge pandemin kommer att påverka samhället är det just nu omöjligt att veta när den ordinarie kongressen kan hållas. Det kan dröja ett halvår, eller ett år, det är det ingen som vet, säger Martin Gunnarsson, förbundssekreterare.

Men det får konsekvenser: Valen till de olika förbundsuppdragen, och inte minst frågan om ansvarsfrihet för den sittande styrelsen, måste nämligen hanteras.

– Det är därför vi bestämt oss för att kalla till digital extra kongress. Besked om datum och allt det praktiska runt i kring denna återkommer vi med snarast möjligt, säger han. ​

En annan konsekvens är att motioner och utlåtanden med mera, som utarbetats till 2020 års kongress, riskerar att tappa sin aktualitet och relevans. De kommer därför inte att behandlas.

– Vår bedömning är dock att de stadgar och handlingslinjer som beslutades av kongressen 2017 fortfarande är funktionella och kan ligga till grund för verksamheten till dess att en ordinarie kongress kan genomföras, säger Martin Gunnarsson.