Foto på Daniel Blixt i industrimiljö
Fotograf: Axel Öberg

”För att kunna ställa om behöver vi också skola om”

Daniel Blixt, Plasmaoperatör på Outokumpu i Degerfors.

Vad betyder hållbar framtid för dig?

Att framtiden ska vara hållbar för kommande generationer, sett till hela samhället. Det handlar om klimat och miljö förstås, men också om hur vi lever, bor och arbetar.

På vilket sätt märker du att din arbetsplats är i framkant?

Jag jobbar inom stålbranschen och mer specifikt rostfritt stål. Här återvinner vi nära 90 procent av det material vi sedan bearbetar och skickar ut till kund. På så sätt är det ju väldigt lite tillsatta ämnen i nyproduktion.

För att möta behovet av råmaterial och ädelmetaller i industrin tror jag att vi kommer att behöva öppna upp fler gruvor i Sverige. Det måste göras på ett sätt som är skonsamt för miljön, och det vi vinner är kortare transporter och bättre arbetsvillkor jämfört med inköp från andra världsdelar.

Hur säkerställer vi IF Metalls vision: Människan först i framtidens industri?

Genom att fokusera mer på miljö och klimat. Om vi inte lyckas minska vårt fossilberoende och utsläpp av växthusgaser på global nivå spelar liksom inget annat någon roll. Så det måste vara prio ett för industrin framöver.

Hand i hand med den gröna omställningen finns också behovet av kompetensutveckling för oss som gör jobbet. Även de som har arbetat länge inom industrin måste få möjlighet att ta del av nya arbetssätt och maskiner.

Hur ska vår organisation utvecklas för att stå stark även i framtiden?

Vi måste fortsätta arbetet med att upplysa våra medlemmar om hur klimat och jobb förändras – så att var och en är redo för det som kommer. För att kunna ställa om behöver vi också skola om. Våra maskiner och verktyg kommer att se lite annorlunda ut, liksom våra produktioner. Vi får heller inte glömma arbetsmiljön, en väldigt viktig del för att människor ska hålla i längden. 

Vad har du för förväntningar på årets kongress?

Jag hoppas på beslut som stärker IF Metall som organisation – och gör oss mer attraktiva för nya och gamla medlemmar. Många viktiga framtidsfrågor avgörs här och nu. Ju fler medlemmar vi blir, desto större möjlighet att påverka, helt enkelt.

Daniel_1140x570.jpg