Fördelaren

Mer lön och pension i årets avtal

I förra veckan presenterades två nya löneavtal för Volvo Personvagnar och AB Volvo i Göteborg. Lönenivåerna och övergripande villkorsförändringar fastställs sedan en tid tillbaka i koncernavtal för de båda Volvokoncernerna. I genomsnittav avtalen en löneökning med drygt 600 kronor i månaden.

Läs mer