Fördelaren

Fler trygga jobb på Tuve

I aprilnumret av klubbens tidning läser vi bland annat om hur Lastvagnsfabriken i Tuve taktar upp från 60 till 75 vagnar om dagen. På längre sikt innebär det fler jobb och ordning och reda i tidssystemen, men på kort innebär det tidvis mer jobb och mindre fritid för produktionspersonalen i Tuvefabriken.
Här finner du även information om årets första majdemonstration i Göteborg.

Läs mer

Medlemsutbildningar

samtliga utbildningar