Krönika

Gärna jämställdhet men inte på min bekostnad Gärna jämställdhet men inte på min bekostnad. Det är den verklighet som idag mycket präglar jämställdhetsarbetet. Denna passivitet gör att det kommer att ta decennier att uppnå en jämn könsfördelning och en kvalitativ jämställdhet på arbetsplatser, styrelser, föreningar och i samhället!

Läs mer