Skyddsombud lämnade över protestlistor

I dag fick regeringen ta emot flera kilo protestlistor mot nedläggningen av Arbetslivsinstitutet och nedskärningarna på Arbetsmiljöverket. "Innan beslut – konsekvensanalys", dånade talkörsparollerna från de hundratalet skyddsombud som bevittnade överlämnandet av namnlistorna.

Huvudskyddsombudet Lars Bergström, till vänster, när protestlistorna överlämnas till regeringens företrädare Fredrik Östbom och Anna Eliasson. Till höger LO:s andre vice ordförande Ulla Lindqvist och skyddsombudet Roger Forsberg. Foto: HENRIK ROSENQVIST

Skyddsombud lämnade över protestlistor

I dag fick regeringen ta emot flera kilo protestlistor mot nedläggningen av Arbetslivsinstitutet och nedskärningarna på Arbetsmiljöverket.
"Innan beslut – konsekvensanalys", dånade talkörsparollerna från de hundratalet skyddsombud som bevittnade överlämnandet av namnlistorna.

Det skedde i snålblåsten på Riksdagshusets trappa. Skyddsombuden hade hoppats få framföra sina synpunkter till arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin. Han kunde inte ta emot dem, det fick två politiskt sakkunniga göra. Anna Eliasson, tidigare jurist på arbetsgivarorganisationen Almega, hade träffat skyddsombud tidigare men inte Fredrik Östbom:

– Det är första gången kan man säga.

LO:s andra vice ordförande Ulla Lindqvist överlämnade protestlistorna tillsammans med initiativtagarna: Huvudskyddsombuden Lars Bergström och Roger Forsberg från SSAB i Luleå.

– Det är skyddsombud, klubbordföranden och andra förtroendevalda, representerande mer än en halv miljon medlemmar, som skrivit på, berättar Lars Bergström.

– Vi har ju bara lagt ut vårt upprop på IF Metalls hemsida och sedan har folk från hela landet hört av sig.

Vad skulle du ha velat säga till Sven-Otto Littorin om han ställt upp och träffat er?

– Nedskärningarna på Arbetsmiljöverket kommer att göra det lättare för alla dem som vill spara pengar på att ta genvägar i arbetsmiljön. Därför kommer olyckorna att öka.
– Nedläggningen av Arbetslivsinstitutet (ALI) kommer att få oerhört många konsekvenser – exakt vilka vill vi ju att man reder ut innan beslut. Jag kan ge ett konkret exempel som oroar oss på SSAB.

– Forskarna på ALI i Umeå har utvecklat en metod som gör att man nu kan mäta förekomsten av cancerogena ämnen i röken från koksverket. Nu kan man genom biologiska prov (urinprov) mäta va d vi får i oss – och hinna gör förändringar i arbetsmiljö och skyddsutrustning innan cancern slagit till. Vem ska fortsätta den forskningen om ALI läggs ned?

När namnlistorna överlämnats till regeringens företrädare var den överskuggande och fler gånger upprepade frågan VARFÖR?

– Nedläggningen av ALI ska ses som en bit i ett pussel som syftar till att skapa fler jobb, sade Anna Eliasson.

– Vi har inget emot arbetsmiljöforskning men anser att den ska bedrivas på universiteten.

Kan du till dessa företrädare på SSAB garantera att den cancerforskningen på ALU i Umeå som betyder så mycket för dem finns kvar?

– Nej, jag kan inte stå här och uttala mig om enstaka fall.

Är det inte en väldig risk att besluta fastän man inte vet om sådan livsviktig forskning bara försvinner?

– Det kan jag inte svara på.
Källa: DA

Uppdaterad 2006-12-21