Fler arbetslösa i Göteborg får Fas 3 istället för A-utbildning

Andelen som får arbetsmarknadsutbildning har minskat i Göteborgs arbetsmarknadsområde, samtidigt som fas 3 ökar. Det visar en undersökning av LO i Västsverige. Bara 5 procent av de arbetslösa i program med aktivitetsstöd gick arbetsmarknadsutbildning i Göteborg i december 2011, samtidigt som 23 procent var i fas 3, trots att de arbetslösa inte har rätt kompetens för de lediga jobben.

lo

- Statistiken visar att regeringen har mött krisen med fas 3 istället för med arbetsmarknadsutbildning. Det har bidragit till att skapa en tudelad arbetsmarknad, där arbetsgivare trots den höga arbetslösheten inte hittar den kompetens de söker. Vi vill nu fördubbla antalet i platser i arbetsmarknadsutbildningen så att arbetslösa kan ta de jobb som kommer, säger Krister Andersson, förste ombudsman LO-distriktet i Västsverige.

 

Bakgrund: Nedrustad arbetsmarknadsutbildning

Antalet personer som går arbetsmarknadsutbildning i Göteborg har minskat dramatiskt de senaste femton åren. Från att kring 2 000- 3 000 gick arbetsmarknadsutbildning perioden 1996-2001 till 500 i december 2011. Räknat i procent av deltagarna i program med aktivitetsstöd har andelen i arbetsmarknadsutbildning under alliansens styre stagnerat kring 5 procent. Samtidigt har andelen deltagare i fas 3 ökat till 23 procent.

- Fas 3 har blivit en gökunge på arbetsförmedlingen som tränger undan kompetenshöjande insatser som arbetsmarknadsutbildning och lönebidrag. Det leder till att arbetslösa istället för kompetensutveckling får fördriva tiden i fas 3, vilket försämrad matchning på arbetsmarknaden, säger Krister Andersson.

 

Varför är arbetsmarknadsutbildningar viktiga?

- När man förlorar arbetet i en krympande bransch, vilket ofta är fallet i lågkonjunkturer, måste man erbjudas omskolning för att ha en chans till jobb inom andra yrken. Detta är extra viktigt i lågkonjunkturer, annars blir den högre arbetslösheten strukturell. När konjunkturen väl vänder måste det finnas tillgång till den arbetskraft som företagen efterfrågar, säger Krister Andersson.

 

Vad vill LO i Västsverige?

- När arbetslösheten nu väntas öka enligt arbetsförmedlingens prognoser verkar det som den borgerliga regeringen än en gång ska låta arbetslösheten växa utan att investera i kompetenshöjande insatser. Antalet platser i arbetsmarknadsutbildningen måste nu minst fördubblas för att ge arbetslösa bättre förutsättningar att möta den sysselsättningsuppgång som till slut kommer, säger Krister Andersson.

För mer information:

 

Krister Andersson, förste ombudsman LO-distriktet i Västsverige

Tfn: 031-774 30 59, 070-541 98 27

E-post: krister.andersson@lo.se

Peter Lindh, Pressekreterare LO-distriktet i Västsverige

Tfn: 031-774 30 73, 076- 834 30 73

E-post: peter.lindh@lo.se 


Uppdaterad 2012-04-10