Röd nationaldag med olika lösningar

En del byter dagarna rakt av. Andra fackföreningar har mer komplicerade lösningar. Pappers har inte lyckats komma fram till något alls. Den lediga nationaldagen har orsakat många och långa förhandlingar.

När nationaldagen ersatte annandag pingst som ledig dag förra året vållade det problem på arbetsmarknaden. Eftersom nationaldagen kan infalla på en helg, medan annandag pingst alltid är en måndag innebär bytet att två lediga dagar försvinner under en sjuårsperiod. Facket vill att de anställda kompenseras för arbetstidsförlängningen.

De flesta fackförbund har än så länge tillfälliga lösningar och ska förhandla om frågan i nästa års avtalsförhandlingar. Men alla har inte lycktas komma överens i år. För Pappers är frågan långt ifrån löst.

I Teknikavtalet (Metall) var pingst en storhelg med driftstopp och extra tillägg som nu försvunnit. De andra storhelgerna förlängs med motsvarande tid i år så att arbetarna går plus minus noll på bytet. På så vis byter man lediga dagar rakt av.

Inför nästa års avtalsförhandlingar diskuteras frågan och IF Metall sneglar på olika lösningar.

• Lediga klämdagar när nationaldagen infaller på en tisdag eller torsdag.
• Flytt av ledigheten till närmsta vardag om den inträffar på en helg.
• Utökad tid i tidsbankerna så att tiden kan tas ut vid annat tillfälle.

Uppdaterad 2006-06-02