Dödsfall

Skydd för de efterlevande i händelse av dödsfall finns via lagstadgade förmåner, via kollektivavtalet och via medlemsförsäkringar.

De efterlevande hamnar, ibland plötsligt, i en svår situation när någon anhörig går bort. Dels ska man bearbeta sorgen samtidigt som begravning och bouppteckning ska ordnas. Att då även försöka reda ut försäkringsskyddet blir ofta jobbigt.

Nedan följer en sammanfattning över vad som kan bli aktuellt för dina efterlevande ifall du som medlem i IF Metall avlider.

Lagstadgat efterlevandeskydd inom socialförsäkringen
Det lagstadgade efterlevandeskyddet består av omställningspension som kan betalas ut till efterlevande make/maka som inte fyllt 65 år, förlängd omställningspension om det finns barn under 18 år, barnpension somkan betalas ut till barn som inte fyllt 18 år, och änkepension.
Änkepensionen avskaffades 1990 men övergångsregler gör att om man var gift vid utgången av 1989 kan änkepension betalas ut.
Försäkringskassan administrerar det lagstadgade efterlevandeskyddet och kan informera närmare om villkoren. Bra information finns på Försäkringskassans hemsida.

Grupplivförsäkring via kollektivavtalet
Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL, är en avtalsförsäkring som är avsedd att ge ekonomisk hjälp vid dödsfall. På samtliga arbetsplatser där IF Metall har kollektivavtal omfattas de anställda medlemmarna av denna försäkring.

Ersättningen består av en begravningshjälp 0,5 ppb*,ett grundbelopp max 6 ppb, och ett barnbelopp max 2 ppb. Förmånstagare till grundbeloppet är make, maka, registrerad partner, sambo och arvsberättigade barn.

Medlemsförsäkringar
Alla medlemmar i IF Metall som inte har fyllt 65 år omfattas av en grupplivförsäkring.

Som tillägg kan dessa medlemmar även teckna en kombinerad sjuk och efterlevandeförsäkring.
Vid dödsfall utbetalas ett engångsbelopp på 250 000 kronor till efterlevande. Är du osäker om du tecknat försäkringen kan du ringa till Folksam på 0771-950 950.

Är du över 65 år har du fått erbjudande om att teckna en annan grupplivförsäkring, är du osäker om du har gjort det kan du kontakta Folksam.


Att tänka på

  • om dödsfallet beror på en olycka på arbetet kan ytterligare ersättning utges från den statliga arbetsskadeförsäkringen, samt från TFA-försäkringen via kollektivavtalet
  • om dödsfallet beror på en olycka på fritiden kan ytterligare ersättning utges från Medlems- och olycksfallsförsäkringen (se vidare avsnittet om olycksfall)
  • när man som medlem tecknar en grupplivförsäkring kan man oftast även teckna den för make, maka eller sambo. Kontrollera därför alltid om den avlidne var medförsäkrad i annan försäkring.
  • arbetar du inom det som tidigare tillhörde gruvs avtalsområde ingår en extra grupplivförsäkring i den avgift som du betalar
  • i den statliga premiepensionen och i avtalspensionen SAF-LO kan man teckna ett efterlevandeskydd ifall man avlider. Information om detta kan man få från pensionsmyndigheten när det gäller premiepensionen och från FORA 020- 24 00 40 när det gäller avtalspensionen. De kan även hjälpa dig om du själv undrar hur du har gjort med efterlevandeskydd/återbetalningsskydd

Uppdaterad 2015-11-04 Skribent: Åsa Cronwall