Kongress 2014

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och hålls vart tredje år. Då bestämmer 300 valda ombud från avdelningarna IF Metalls mål och inriktning på den fackliga verksamheten.
IF Metalls tredje kongress genomfördes den 16–19 maj 2014 på Stockholm City Conference Center.

 Uppdaterad 2017-01-02 Skribent: Britt Gomez