Organisation

Medlemmarna på arbetsplatser, i klubbar, och avdelningar bildar tillsammans fackföreningen IF Metall. För varje medlem, oavsett var han eller hon arbetar, ska det alltid vara lätt att få tag på någon facklig företrädare. Därför har förbundet byggt upp en organisation.

Avdelningsombud
På arbetsplatser utan klubb finns ofta ett fackligt ombud, avdelningsombudet.

På arbetsplatser utan facklig representation är avdelningens styrelse ansvarig för den fackliga kontakten med medlemmarna.

Klubb
På företag med många anställda bildas en klubb. Medlemmarna väljer en styrelse som representerar dem i det fackliga arbetet och tar till vara medlemmarnas intressen gentemot arbetsgivaren. Medlemmarna beslutar om vilka frågor klubben ska driva. Detta sker oftast genom ett medlemsmöte. Där behandlas också lön, arbetsmiljö, studier och andra för medlemmarna viktiga frågor.

I större klubbar utses ofta kontaktombud som finns närmare de olika produktionsgrupperna eller arbetslagen.

Avdelning
Medlemmar i en eller flera kommuner bildar en avdelning. Denna stödjer den fackliga verksamheten på arbetsplatserna inom avdelningen. IF Metall har 37 avdelningar. De övergripande besluten i avdelningen tas av representantskapet, som består av ombud valda av medlemmarna på avdelningens arbetsplatser.
Representantskapet väljer också avdelningens styrelse.

På avdelningsexpeditionen finns det ombudsmän och andra anställda som arbetar med förhandlingshjälp, a-kassa, medlemsavgifter,  med mera.

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen uppdrag är att leda förbundets verksamhet mellan kongresserna. Den består av 17 ledamöter, varav 13 är verksamma i produktionen och fyra är anställda ombudsmän på förbundskontoret. Till sin hjälp har förbundsstyrelsen förbundskontoret i Stockholm. Minst två gånger per år samlas förbundsrådet. Detta är rådgivande till förbundsstyrelsen och beslutar om verksamhetsplan och budget för kommande år. Förbundsrådet består av samtliga avdelningsordförande och förbundsstyrelsen.

För att planera avtalsförhandlingar och välja förhandlingsdelegationer finns ett avtalsråd. Det är rådgivande till förbundsstyrelsen i förhandlings- och avtalsfrågor.

Kongressen
Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och hålls vart tredje år. Då bestämmer 300 valda ombud från avdelningarna IF Metalls mål och inriktning på den fackliga verksamheten.

Medlemsträffar
Varje år anordnas medlemsträffar runt om i Sverige. Företrädare för förbundet åker då till avdelningarna för att diskutera viktiga och aktuella frågor med medlemmarna.

Koncernfackligt och globalt
Förtroendevalda från företag inom samma koncern i landet samarbetar i frågor som rör gemensamma intressen.

I den europeiska branschfederationen möts lokala och nationella fackliga representanter inom koncerner och branscher.

IF Metall är medlem i den globala organisationen IndustriAll. Där möts lokala och nationella fackliga representanter från hela världen. Arbetet i dessa kan ge möjlighet att sluta globala ramavtal.
Uppdaterad 2014-01-21 Skribent: Annette Lack