Uppsägning

Vilken är företagets skyldighet vid en uppsägning?

En uppsägning ska alltid vara skriftlig och överlämnas till dig personligen eller skickas i rekommenderat brev. Företaget är skyldigt att informera om uppsägningstider och från vilket datum anställningen upphör.

 

Vilken uppsägningstid har jag?

Det beror på vilken anställningsform du har och vad som står i anställningsavtalet. Vid tillsvidareanställning är uppsägningstiden normalt minst en månad.

 

Måste jag stanna kvar under uppsägningstiden?

Du är skyldig att vara kvar och arbeta under din uppsägningstid om inte annat överenskommits.

 

Vad händer med innestående semester, tid i kompbank med mera?

Semesterledighet får inte förläggas till uppsägningstid utan den anställdes medgivande. Sparade semesterdagar ska betalas ut efter avslutad anställning. Intjänad kompensationsledighet/arbetstidsförkortning betalas alltid ut vid anställningstidens slut.

 

Vad innebär återanställningsrätt?

Om du har varit anställd i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren hos samma arbetsgivare och blir uppsagd på grund av arbetsbrist, har du företrädesrätt till återanställning. Det innebär att om det uppstår behov av arbetskraft har du rätt till att bli återanställd. Detta gäller under uppsägningstiden och därefter inom nio månader efter att din anställning upphört. Det gäller samtliga anställningsformer. Du ska vid uppsägningen göra anspråk på företrädesrätten. Arbetsgivaren ska därefter bekräfta att du gjort detta.

 

Vad är turordningslista?

Den som är sist anställd blir uppsagd först. Vid lika anställningstid blir den som är yngre uppsagd före den som är äldre. Även om du har lång anställningstid kan du bli uppsagd om du inte har tillräckliga kvalifikationer för de arbetsuppgifter som återstår.

 

Vad är avtalsturlista?

Arbetsgivare och klubb kan gemensamt komma överens om en avtalsturlista som innebär avvikelser från turordningen.

 

Vad gäller för mig som är föräldraledig?

För en arbetstagare som är föräldraledig börjar uppsägningstiden att löpa när föräldraledigheten upphör.

Uppdaterad 2011-03-23 Skribent: