Inhyrning

Vad menas med genomsnittliga förtjänstläget?
Innan inhyrningen sker måste genomsnittliga förtjänstläget (T+P) räknas fram. T står för tidlön och P för prestationslön till exempel ackord, premielön, bonus samt provision. Underlag för att kunna räkna fram GFL är jämförbar grupp på företaget som personen kommer hyra ut till. Deras genomsnittliga förtjänstläge blir de inhyrdas lön.

Vad menas med jämförbar grupp?
Underlag för att kunna räkna fram genomsnittliga förtjänstläget, GFL, är jämförbar grupp på kundföretaget. Jämförbar grupp bestämmas utifrån arbetsorganisatoriska eller tydliga yrkesmässiga kriterier hos företaget som personen/personerna hyr ut till.

Vilket kollektivavtal gäller för mig som anställd på ett bemanningsföretag?
Det finns ett speciellt avtal för bemanningsbranschen som samtliga LO-förbund ansvarar för tillsammans. Du kan ladda ned avtalet i medlemsportalen eller på LOs hemsida.

Är det verkligen rättvist att en person som är inhyrd ska få genomsnittsförtjänst på jämförbar grupp?
Det handlar om principen lika lön för lika arbete. Att ge en lägre lön till en person som är inhyrd innebär lönedumpning för de övriga anställda.

Uppdaterad 2011-03-09 Skribent: