Frågor & svar

Här finns vanliga frågor och svar. De är uppdelade i kategorier för att det ska vara lätt för dig att hitta. Tveka inte att kontakta din klubb eller avdelning om du har frågor eller behöver hjälp. Du kan hitta svar på din fråga i menyn till vänster.

Uppdaterad 2014-01-09 Skribent: Kristoffer Sydlén