Fakta om förbundet

IF Metall har cirka 317 000 medlemmar på 11 500 arbetsplatser runt om i Sverige. Av dessa är cirka 66 500 pensionärer. Cirka 21 procent av medlemmarna är kvinnor och IF Metall är därmed LO:s tredje största kvinnoförbund. IF Metall har en organisationsgrad på 80 procent.

IF Metall organiserar den svenska industrin
Vi organiserar medlemmar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin. Våra medlemmar arbetar på storföretagen i Sverige, såsom Volvo, Ericsson och ABB.

Vi har dessutom medlemmar inom bland annat gruvor, glasbruk och bilverkstäder.

Idé och mål
IF Metall är en feministisk organisation som arbetar för medlemmarnas intressen och för ett demokratiskt och jämställt samhälle där alla ska ha rätt till ett bra och tryggt arbete.

Kollektivavtalet är fackföreningens kärna. Ingen ska kunna tvingas att arbeta till sämre ersättning eller sämre arbetsvillkor än vad som står i kollektivavtalet.

Utöver kampen för bra kollektivavtal finns många andra viktiga fackliga frågor som IF Metall arbetar med. Det handlar om allt från trygghet på arbetsplatsen och att ha bra försäkringar, till att påverka politiker och medverka i internationellt fackligt arbete.

Starka avtal
Genom kollektivavtalet skyddas medlemmar mot godtycklig och orättvis behandling. Genom kollektivavtalet levererar vi arbetsfred och arbetsskyldighet i utbyte mot rimliga löner och bra arbetsvillkor.

Målet är att kollektivavtalen ska ge medlemmarna ökade reallöner, förbättrade anställningsvillkor och att de lägsta lönerna höjs.

Utveckla arbetsinnehållet
IF Metall vill skapa bättre jobb och mer konkurrenskraftiga företag genom att utveckla arbetets innehåll och arbetsorganisationen.

Målet är att alla inom industrin ska få chans att utvecklas på jobbet, få den utbildning och kompetensutveckling som behövs samt få ett större inflytande på sin arbetsplats.

Ett gott samhälle
Ansträngningarna för att bidra till industriell utveckling handlar inte bara om bättre arbetsvillkor utan även om vårt behov av ett solidariskt, jämlikt och demokratiskt samhälle.

IF Metall försvarar en generell välfärdsmodell som omfattar alla medborgare och som bygger på gemensam finansiering. Den enskilde ska känna trygghet vid sjukdom och arbetslöshet.

 

IF Metall arbetar för att visionen om det goda samhället ska kunna förverkligas.

En stark facklig organisation
IF Metalls viktigaste uppgift är att organisera alla arbetare på företaget och se till att så många som möjligt tar aktiv del i förbundets verksamhet.

Alla medlemmar som vill ska kunna delta i och påverka förbundets ställningstagande och verksamhet.

I IF Metall har alla medlemmar samma värde, oavsett ålder, kön, ursprung eller sexuell läggning.

Uppdaterad 2016-03-01 Skribent: Annette Lack