Aha! Alla har ansvar för jämställdhet

IF Metall är en feministisk organisation som jobbar aktivt för att jämställdhet ska vara en fråga som alla har och tar ansvar för. Men ökad jämställdhet kräver också ökad kunskap.

Nu finns fyra nya skrifter om hur vi alla kan jobba för jämställdhet – på arbetsplatsen, i organisationen och i samhället.Dessa skrifter riktar sig till förtroendevalda och kan spridas till medlemmar.
Här kan du ladda ned skrifterna

Aha!
Att öka kunskapen om jämställdhet pågår ständigt i IF Metall. Sedan kongressen 2014 är vi också en feministisk organisation. Våra avdelningsstyrelser, förbundsstyrelsen, valberedningar och personal har fått fördjupade insikter. Även de som trott sig vara jämställda har sagt att de fått rena Aha!-upplevelser.

Använd affischerna som berättar om vad IF Metall vill jobba för.

     
Ladda ned som A4
Ladda ned som A3
  Ladda ned som A4
Ladda ned som A3
  Ladda ned som A4
Ladda ned som A3
 
Uppdaterad 2016-03-02 Skribent: Annette Lack