Om förbundetHär kan du läsa om IF Metalls syfte, våra värderingar och hur vår organisation är uppbyggd, vilka branscher som finns och vilka avtal som gäller. Här finns också våra material.

Organisation

Det är medlemmarna på arbetsplatserna inom industrin som tillsammans bildar IF Metall.

Våra avdelningar

IF Metall har 37 avdelningar över hela landet. Här finns anställda och förtroendevalda som ger stöd till medlemmarna.

Aha! Alla har ansvar för jämställdhet

IF Metall är en feministisk organisation som jobbar aktivt för att jämställdhet ska vara en fråga som alla har och tar ansvar för.

Fakta om förbundet

IF Metall har cirka 325 000 medlemmar. Av dessa är cirka 265 000 yrkesverksamma. 22 procent av medlemmarna är kvinnor och IF Metall är därmed det tredje största kvinnoförbundet inom LO. 15 procent är under 30 år.

Förbundsstyrelsen

Kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen hittar du här. Förbundsstyrelsen består av 17 ledamöter, 13 verksamma i produktionen och övriga kongressvalda funktionärer.

Material

Samtalet är oöverträffligt i det fackliga arbetet. Det är genom diskussion IF Metall utvecklas och förnyas. Ofta kan dock ett tryckt material fungera bra som ett komplement till dessa samtal.