Deltidspension - så fungerar det

 

Vad är deltidspensionssystemet?
Systemet ger dig rätt att gå ner till deltid från den månad du fyller 60 år. För att ha råd att gå ner till deltid överförs en premie till en speciell pensionsförsäkring som går att utnyttja när du önskar utnyttja rätten till deltidspension.

 

Hur mycket får jag i ersättning?
Till höger hittar du en länk till en räknesnurra där du kan göra egna uträkningar.

 

Jag går snart i pension, vad händer med mina avsatta pengar?
Om du väljer att inte gå i deltidspension utan arbetar heltid tills du går i pension kommer avsättningen att fungera som en vanlig pensionsförsäkring.

 

Vilken lön beräknas avtalspensionen på?
All lön räknas med i underlaget på samma sätt som avtalspension SAF-LO. Det innebär exempelvis att ob, övertid osv. räknas med.

 

Gäller deltidspensionen mig?
Ja, om du arbetar på en arbetsplats där man i riksavtalet har träffat överenskommelse om delpension.

 

Hur ansöker jag om deltidspension?
Du ska ansöka  skriftligt hos arbetsgivaren sex kalendermånader innan du vill att deltidspensionen ska börja gälla.

 

Vad är beaktansvärd störning?
Arbetsgivaren kan inte neka deltidspension utan att göra en ordentlig bedömning först.

 

Om jag inte får deltidspensionen beviljad?
Prata då med din lokala fackliga organisation som begär förhandling med företaget för att pröva om arbetsgivaren objektivt bedömt om det är möjligt att bevilja en deltidspension. En sådan förhandling kan vid lokal oenighet gå vidare till en central förhandling.

 

Om du önskar kan din fackliga organisationen driva frågan om felaktig avtalstillämpning mot arbetsgivaren. Frågan kan då prövas i Arbetsdomstolen och utfallet kan bli skadestånd.

 

Vad händer om jag byter jobb?
Eftersom en viss procent av din inkomst överförts till pensionspremier har du pengarna kvar i pensionssparande på samma sätt som en pensionsförsäkring.

 

Vad händer om jag blir arbetslös?
Se svaret ovan.

 

Från vilken ålder börjar avsättningen till kontot?
Från den första dagen du börjar arbeta.

 

Vad händer med procenten i nästa avtalsrörelse?
Den procent som förhandlats fram i årets avtalsrörelse ligger kvar, alternativt höjs, om vi bestämmer oss för att förhandla upp nivån i nästa avtalsrörelse.

 

Varför har vissa avtal ett värde på mer än 0,6 procent?

Vi har träffat en överenskommelse om deltidspension över tre år som motsvarar 0,6 procent av det totala avtalsvärdet. Några avtalsområden har avsatt mer än 0,6 procent. Till exempel på Allokemiska avtalet som har ytterligare 0,5 procent och på Teknikavtalet 0,9 procent, vilket beror på en förhandlingslösning där bland annat omvandling av tidigare arbetstidsförkortning gjorts.

 

Uppdaterad 2015-10-21 Skribent: Kristoffer Sydlén