Avtal och lagar

Här hittar du information om kollektivavtal och de olika arbetsmarknadslagarna.

Grundbulten när det gäller dina anställningsvillkor är kollektivavtalet. Här samlas det som gäller ifråga om löner, arbetstider och andra villkor på jobbet – villkor och rättigheter som facket jobbat fram under årtionden.

Förutom kollektivavtalet finns lagar som påverkar din trygghet på arbetsplatsen och din möjlighet till inflytande över ditt arbete. Dessa lagar skyddar dig från att arbetsgivaren ensidigt och godtyckligt ska bestämma allt på arbetsplatsen. Som exempel kan nämnas lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen och förtroendemannalagen.

 

Uppdaterad 2013-10-01 Skribent: Peter Frövén