MedlemskapIF Metall arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt inflytande och trygghet i din anställning. Genom att vi är många ökar våra möjligheter att påverka – både på arbetsplatsen och i samhället.

Facket är en förening för dig som är löntagare. Tillsammans är vi starka och kan försvara våra rättigheter gentemot arbetsgivarna. I facket kommer vi överens om vilken lön och vilka villkor vi ska kräva för vårt arbete och att ingen av oss ska arbeta för mindre. Vi kallar det för det fackliga löftet. Utan löftet uppstår en negativ konkurrens på  arbetsmarknaden – om du sänker din lön måste jag sänka min för att få behålla jobbet och så vidare.

Kompetensbanken

IF Metalls kompetensbank är ett långsiktigt och viktigt verktyg i förbundets arbete med kompetensförsörjningen inom industrin.

Medlemsförmåner

Som medlem i IF Metall har du tillgång till massor av medlems-förmåner utöver de som kollektivavtalet och lagstiftningen ger.

Ung i facket

Du kan påverka IF Metall i alla led om du vill. Det är lättare än vad många tror att påverka, det gäller bara att skaffa sig kunskap och engagemang.

Anställd på bemanningsföretag

Är du anställd på ett bemanningsföretag? Är detta din första anställning? Undrar du vad som gäller när du är ute på olika arbetsplatser? Har du massor av frågor och undrar vem som kan svara?

Försäkringar

Genom kollektivavtalet och ditt medlemskap har du ett bra försäkringsskydd. Läs om avtalsförsäkringar och medlemsförsäkringar. Här finns även länkar till de blanketter som du behöver fylla i vid bland annat arbetsskada.