Förbundsstyrelsen

Kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen, som består av 17 ledamöter, varav 13 är verksamma i produktionen och övriga är kongressvalda funktionärer.

För att IF Metall ska kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt är det viktigt att följer nedanstående anvisningar.
1. Kontakta alltid i först hand din avdelning eller klubb via telefon. Klicka här för att välja avdelning.
2. Kontakta i andra hand förbundskontoret via telefon 08-786 80 00 eller e-post.