Kongress 2017

IF Metalls fjärde ordinarie kongress genomförs den 19 maj till den 22 maj 2017 på Svenska Mässan i Göteborg.
För att IF Metalls kongress ska bli riktigt bra är det viktigt att så många medlemmar som möjligt är med i diskussionerna inför kongressen. Därför har vi tagit fram ett material på kongressens tema "framtidens industriarbete" som kan vara ett stöd för medlemsdiskussioner på arbetsplatserna och i avdelningarna.

Förhoppningen är att materialet ska leda till tankar och idéer om utveckling av det fackliga arbetet i avdelningen och på arbetsplatsen. Samtalen kan även utmynna i motioner till kongressen.

Broschyren är indelad i fem teman:
– Industrin möter ökade krav på flexibilitet
– Kretslopp och resurseffektivitet
– Digitalisering, uppkoppling och 3D-teknik
– Kompetens för ökad konkurrenskraft
– Omställning för de nya jobben

Ladda ned materialen till höger.

Kongressnyheter