Arbetsutveckling

Alla anställda ska ha ett meningsfullt arbetsinnehåll och kunna växa i sitt arbete. Det är kärnan i IF Metalls krav på ett Hållbart arbete.

Arbetet på arbetsplatsen ska organiseras så att industriarbetaren får möjlighet till nya och mer varierade arbetsuppgifter – och utbildning för dessa. Det ökar engagemanget och tillfredsställelsen i arbetet, det ökar företagets flexibilitet och det minskar risken för arbetssjukdomar och arbetsskador.

 

 

Ger också ökad produktivitet
Denna genomtänkta arbetsorganisation ger därmed förutsättningar för ökad produktivitet och förbättrad kvalitet. Den stärker företagets konkurrenskraft och lönsamhet – och de anställdas trygghet i arbetet.
I arbetet med att forma arbetsorganisationen krävs en bred syn på företagets verksamhet. Det räcker inte med att se på bara produktionen – vi måste också se på hur produktionen samspelar med annan verksamhet i företaget, som kvalitetsarbete, logistik, kundkontakter, marknadsföring, försäljning…

Arbetsorganisation nyckel till jämställdhet
Också för jämställdheten i arbetslivet är arbetsorganisationen avgörande.
I det jämställda arbetslivet finns inte kvinnojobb och mansjobb. Där arbetar kvinnor och män sida vid sida i en arbetsmiljö som kan anpassas efter varje enskild arbetare. De delar på de utvecklande och stimulerande arbetsuppgifterna, liksom på de monotona och ensidiga. De utvecklas tillsammans och stärker sig själva och företaget. De har en god löneutveckling. Ur IF Metalls vision för ett jämställt arbetsliv.

Facklig helhetssyn
För att nå dit krävs en facklig helhetssyn. Såväl arbetsorganisation och kompetensutveckling, som lönesättning och lönesystem måste stödja utvecklingen mot ett jämställt arbetsliv och hållbart arbete.

Här kan du ladda ned plattformen Hållbart arbete som pdf-fil.

Uppdaterad 2013-07-17 Skribent: Anders Fredriksson