Nytt avtal klart

I dag (2/4) sa IF Metalls förhandlingsdelegationer ja till nya preliminära 3-årsavtal med 6,8 procent i avtalsvärde.

- Avtalen ger rimliga förutsättningar för reallöneökningar och uppfyller industrins lönenormerande roll. Ett längre avtal ger stabilitet och möjliggjorde att vi fick framgångar både för arbetstidsfrågan och föräldraförsäkringen, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.

Samtliga fem avtal löper på tre år från och med den 1 april 2013 till och med den 31 mars 2016.

 

Avtalsvärdet för de tre åren är 6,8 procent.  På Teknikavtalet, som är det största avtalsområdet, används 6,2 procent av dessa till löneökningar och resten till delpension.

 

För övriga avtalsområden skiljer sig fördelningen mellan löneökningarnas storlek och avsättning till olika arbetstidslösningar. Räknat på Teknikavtalet som har en snittlön på cirka 25 000 kronor ökar lönerna i genomsnitt med 1 550 kronor.

 

På avtalsområdet med lägst genomsnittsförtjänst, Teko-industrierna, ökar lönerna i genomsnitt för respektive avtalsår med 483, 516 och 588 kronor, dvs. totalt 1 587 kronor.

 

Förändringar i arbetstiden

På exempelvis Teknikavtalets område har en möjlighet till delpension från 60 år införts. Under avtalsperioden avsätts 1,5 procent för att bygga upp kapital till en kommande delpension.

 

På Stål- och metallavtalets område finns redan avsättning till delpension. I stället har överenskommelse träffats om Trygghet och flexibilitet. I korthet innebär det att arbetstiden till viss del kan variera efter orderingång genom avsättningar till arbetstidskonton.

 

- De olika lösningar som är gjorda på arbetstidens område ökar människors trygghet och frihet och möjliggör för många att på sikt kunna gå i delpension från 60 års ålder, eller välja att jobba längre men på deltid, säger Anders Ferbe.

 

Avtalen som tecknats är Teknikavtalet IF Metall, Stål- och metallavtalet, Gemensamma metallavtalet och avtalen för Kemiska fabriker, Allokemisk industri och Teko. De berör 166 000 medlemmar.

 

De preliminära överenskommelserna ska behandlas på IF Metalls avtalsråd den 11 april och därefter tas av förbundsstyrelsen.

 

Se presskonferensen 2014-04-02

Uppdaterad 2015-06-09 Skribent: Maria Bäckström