Senaste nytt

Stål- och metall kräver fungerande lönesystem Fungerande lönesystem och ersättning vid obekväm arbetstid är frågor som blir särskilt tuffa i förhandlingarna med arbetsgivarna för Stål- och metallavtalet. 17-01-17

Maktfrågorna i fokus på Teknikavtalet Ökad eller minskad skyldighet att arbeta övertid. Sommarsemester eller inte. Makten över arbetstidens förläggning. Löneökningar eller inte.
Där går några av de stora skiljelinjerna i förhandlingarna på Teknikavtalets område, säger Christian Teiffel, ombudsman och avtalsansvarig på Teknikavtalet IF Metall.
17-01-16

IF Metalls aktivitetsvecka Världens bästa industriarbetare ska ha bra avtal. Därför ligger fokus på att diskutera avtalsrörelse när IF Metall besöker arbetsplatserna den 16-20 januari 2017. 17-01-13

Bra förutsättningar för löneökningar Arbetsgivarna vill gärna ge sken av att fackens avtalskrav hotar svensk industris konkurrenskraft. Samtidigt visar deras egna prognoser att industrin går mot det bästa året sedan 2011.
– Våra krav ger bra löneökningar utan att för den skull hota jobben, menar IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.
17-01-05

Avtalskrav för fortsatta reallöneökningar och utbyggd deltidspension/flexpension IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen har i dag överlämnat sina avtalskrav till Teknikarbetsgivarna. 16-12-21

Kräver ökad reallön och utbyggd deltidspension IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen har i dag lämnat sina avtalskrav till Teknikarbetsgivarna. De gemensamma kraven är löneökningar på 2,8 procent och fortsatt utbyggnad av arbetstidsförkortning – deltidspension.
16-12-21

IF Metall växlar avtalskrav med motparterna – se live! I morgon onsdag (21/12) presenterar IF Metall sina avtalskrav för motparterna Teko, Teknikföretagen, Ikem och Industriarbetsgivarna.
– Samtidigt får vi då arbetsgivarnas krav på försämringar av avtalen, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.
16-12-20

Överlämning av avtalskrav Onsdagen den 21 december överlämnar fackförbunden IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen sina avtalskrav till Teknikarbetsgivarna. Direkt efter kravöverlämningen håller de tre fackförbunden en gemensam pressträff. 16-12-15

Bättre försäkringsvillkor krävs Vill du veta vilka krav vi ställer på förbättringar i avtalsförsäkringarna? Och i avtalspensionen? Annika Nilsson, IF Metalls arbetslivsenhet, berättar om de LO-gemensamma kraven på villkorsförbättringar i avtalsförsäkringarna och avtalspensionen. 16-12-01

Ja till gemensamma avtalskrav inom industrin Samtliga fem förbund i Facken inom industrin ställer sig bakom det förslag till gemensam avtalsplattform som presenterades i slutet av oktober.
– Det är en stor styrka att vi är enade när vi går in i avtalsförhandlingarna, för det kommer att bli tufft, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.
16-11-25

Avtalsrådet säger ja till kraven IF Metalls avtalsråd sa på fredagen ett enhälligt ja till kraven i Facken inom industrins plattform samt till LO-samordningens gemensamma krav. 16-11-18

Dags för avtalsrådet att ta ställning I dag samlas IF Metalls avtalsråd för att, under kommande två dagar, besluta om förbundets krav och inriktning i avtalsrörelsen 2017. 16-11-17

Bästa möjliga löneökningar Hur står sig Sverige i omvärlden när det gäller konkurrenskraft, inflation, produktivitetstillväxt, arbetskraftskostnader? Det presenterade Facken inom industrin i dag (15.11) i sina ekonomiska bedömningar. 16-11-15

Arbetsgivarna vill att mer går till vinst ”Industrins arbetsgivare vill nu stärka industrins konkurrenskraft genom att sänka lönerna. Det vore ärligare att skriva att de vill att mer går till vinst.” Det skriver Facken inom industrins företrädare i en slutreplik till arbetsgivarna på SvD i dag (3/11). 16-11-03

Vad betyder siffrorna i avtalskraven? Facken inom industrin och de 14 LO-förbunden har nu presenterat kraven inför de kommande löne- och avtalsförhandlingarna, men vad innebär alla siffror i praktiken? IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä förklarar. 16-11-02

Avtalsnytt på flera språk IF Metall jobbar ständigt på att förbättra tillgängligheten för sina medlemmar. Därför finns nu avtalsnytt på engelska, arabiska och thai. 16-11-01

LO-samordning i Avtal 2017 LO-förbunden kräver ett löneutrymme på 2,8 procent. Det innebär 672 kronor i löneutrymme för de som tjänar under 24 000 kronor. Läs mer och ladda ner beslutsdokumentet 16-10-31

Facken inom industrins avtalskrav: 2,8 procent i löneökning Facken inom industrin presenterade den 28 oktober 2016 sin gemensamma avtalspolitiska plattform. Här kan du läsa mer om vad den innehåller. 16-10-31

Krav på 2,8 procent i löneökning Ett ettårsavtal med löneökningar på 2,8 procent, 672 kronor i löneutrymme för de som tjänar under 24 000 kronor och fortsatt utbyggnad av deltidspensionen. Det är Facken inom industrins krav i kommande avtalsrörelse. 16-10-28

Facken inom Industrin webbsänder presskonferens På fredag 28 oktober direktsänder Facken inom industrin sin presskonferens där plattformen för Avtal 2017 presenteras. 16-10-27

Gemensam låglönesatsning inom LO Det blir en LO-gemensam låglönesatsning i kommande avtalsrörelse.
– Vi är överens om en solidarisk modell som gynnar de lägst avlönade, det känns riktigt bra, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.
16-10-19

Avtal klart för anställda på Samhall Med en lösning på frågan om utvecklingsanställningar och löneökningar på 2,2 procent har i dag fack och arbetsgivare nått ett kollektivavtal för de anställda inom Samhall. 16-10-18

Förhandlingsdelegationerna inkallade på Samhallavtalet Kollektivavtalet mellan sju LO-förbund och Almega Samhallförbundet löpte ut den 30 september.
Förhandlingarna fortlöper och förhandlingsdelegationerna från samtliga förbund är därför inkallade på måndag den 17 oktober.
16-10-13

Avtalet löper ut i dag - Samtal pågår mellan parterna Samtal pågår mellan LO-förbunden och Almega Samhallförbundet.
Stora förhandlingsdelegationen är kallad till nästa vecka.
16-09-30

Frivillig medling på Samhalls område avbruten Den frivilliga medlingen som parterna gemensamt begärde i mitten av september har avbrutits. Parterna bedöms stå för långt i från varandra. 16-09-27

Låst läge i förhandlingarna om nytt avtal på Samhall – Efter ett antal förhandlingsdagar innan sommaren och fortsatta förhandlingar efter semesteruppehållet, kan vi nu konstatera att förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal med Almega Samhallförbundet inte kommer framåt, säger Leena Kyhlros på IF Metalls förhandlingsenhet.
Parterna kommer därför gemensamt att begära frivillig medling hos Medlingsinstitutet.
16-09-08

Vi lyckades tack vare stödet från medlemmarna! Det är en stolt och nöjd förhandlingsdelegation som i dag nått fram till avtal för tvätten. Och tacksamma för allt det stöd som medlemmar och allmänhet visat. 16-07-06

Avtal tecknat för tvätten Efter tuffa förhandlingar och varsel om konflikt nådde IF Metall i mål. Tvätten har ett avtal som garanterar lönekloss på 1 827 kronor över lägstalönen efter två års anställning. 16-07-06

Konflikt i tvätten ger fler medlemmar Information om avtalskraven och konflikten på svenska, arabiska och thai fick de anställda på Berendsen i Vara och IF Metall fick 35 nya medlemmar. 16-07-05

Avtalsskolan - Konfliktextra IF Metall har tvingats varsla om strejk på avtalsområdet Tvättindustri/Textilservice. En total arbetsnedläggelse sker på 16 arbetsplatser den 12 juli om inget avtal träffats innan dess.
Vad händer om parterna inte kommer överens? Hur gör du om det blir konflikt? Vilken ersättning får du i så fall?
16-07-05

IF Metalls medlemmar är redo Även om en del på tvättföretaget CWS-boco i Oskarström är oroliga för en eventuell strejk råder inga tveksamheter. - Syftet är bra och vi är redo, säger IF Metalls klubbordförande Carola Zümendorf. 16-07-05

IF Metall varslar om strejk i tvättindustrin Kollektivavtalet för tvättindustrin och textilserviceområdet har natten mot fredagen löpt ut och IF Metall varslar därför nu om total arbetsnedläggelse på 16 arbetsplatser från den 12 juli.
– Vår förhoppning är att tiden fram till dess kommer användas till förhandlingar. Varslet visar att vi menar allvar, säger Veli-Pekka Säikkälä, IF Metalls avtalssekreterare.
16-07-01

Förhandlingarna om nytt tvättavtal går nu in på upploppet I morgon, torsdag den 30 juni, löper kollektivavtalet för anställda inom Tvättindustrin/Textilservice ut. Förhandlingarna pågår nu i ett intensivt skede.
– Vi står fast vid vårt krav på utvecklingsgarantier i branschen, säger Marianne Sund, ledamot i IF Metalls förhandlingsdelegation.
Arbetsgivarna säger än så länge nej och vill i stället se flera stora försämringar i branschen.
16-06-29

Avtalsnytt 14: Allt närmare avtalslöst tillstånd för tvätterierna Avtalet för medlemmar inom Tvättindustrin/Textilservice löper ut den 30 juni.
Ett strejkvarsel kan nu inte uteslutas för att få igenom IF Metalls krav på utvecklingsgarantier inom ett avtalsområde med en hårt sammanpressad lönestruktur där många ligger kvar nära avtalets lägsta löner år efter år.
16-06-27

Vår styrka är organiseringen Temperaturen stiger nu ordentligt, inte bara med tanke på midsommar, sol, sommar och semester. Det närmar sig i rask takt den 30 juni, då avtalet för tvättindustrin/textilservice löper ut.
Hur väl vi lyckas med våra krav hänger samman med hur starka vi är tillsammans på arbetsplatserna.
16-06-23

Tillfälligt undantag i karensreglerna för konflikt Under torsdagen beslutade IF Metalls förbundsstyrelse att tillfälligt lätta på reglerna för intjänande och karens för konfliktersättning inom området Tvättindustrin/Textilservice.
– Vi ser allvarligt på läget, säger Veli-Pekka Säikkälä, IF Metalls avtalssekreterare.
16-06-17

Avtalsnytt nr 13 - Trycket ökar i tvättindustrin Det är lång väg kvar till ett nytt avtal för tvättindustrin.
IF Metalls krav på utvecklingsgarantier möts av motstånd från arbetsgivarna. Läs mer i Avtalsnytt nr 13.
16-06-10

Förhandlingar påbörjade på Samhallavtalet IF Metall har nu tillsammans med Kommunal, Handels, Fastighets, GS, Seko och HRF utväxlat avtalskrav med Almega Samhallförbundet.
– Förhandlingarna berör närmare 7 000 medlemmar i IF Metall, säger Leena Kyhlros, avtalsansvarig ombudsman på förbundskontoret.
16-06-09

Kärvt i tvätteriförhandlingarna – nu kliver industrins medlare in Det har länge gått trögt med löneutvecklingen inom den starkt kvinnodominerade tvätteribranschen. Trots utfästelser från arbetsgivarna, partsgemensamma material och arbetsgrupper har mycket lite hänt. IF Metall har tröttnat på tomma ord och vill se handling.
– Därför sätter vi nu press i förhandlingarna för att lyfta våra lågavlönade medlemmar, säger Carina Staf, ledamot i förhandlingsdelegationen för tvättavtalet.
16-05-31

Flera nya kollektivavtal tecknade Avtalsrörelsen fortsätter och flera nya avtal har tecknats den senaste tiden. Ett av dem är Bemanningsavtalet, som fått ett antal välkomna förstärkningar.
– Bland annat har vi nu löst en av de stora knäckfrågorna, betalningen för tid då våra medlemmar är tillgängliga för arbete, men då de tvingas vänta på besked om detta, säger Anna Gustafsson, ombudsman på IF Metalls förhandlingsenhet och som representerat förbundet i förhandlingarna med motparten Almega.
16-05-23

Villkorsförbättringar i nya Bemanningsavtalet Parterna är överens om ett nytt Bemanningsavtal – ett ettårsavtal med flera villkorsförbättringar.
– Det sammantagna avtalsvärdet ligger inom ramen för ”märket”, säger Anna Gustafsson, avtalsansvarig på IF Metall.
16-04-29

Flera nya avtal klara Under april månad har nya kollektivavtal träffats mellan IF Metall och Ikem för socker-, glas- samt oljeindustrierna. 16-04-28

Avtalsextra 3 - summerar innehållet i nya avtalen Efter hårda förhandlingar kom vi till slut överens med arbetsgivarna om nya kollektivavtal. Bra avtal på 2,2 procent ger bland annat reallöneökningar och ökad avsättning till deltidspension. Avtalsextra nr 3 snart på arbetsplatserna för utdelning till medlemmarna. 16-04-21

Nytt avtal klart för motorbranschen På måndagen blev ännu ett av IF Metalls avtalsområden färdigförhandlat. Det är motorbranschens förhandlingsdelegation som nu kommit överens med motparten om ett nytt ettårigt avtal.
– Det känns bra att vi nu är klara i god tid, säger Stefan Frölander och Gunilla Eriksson som båda suttit med i förhandlingsdelegationen.
16-04-18

IF Metalls avtalsråd: Ja till nya avtalen! De 170 valda ombuden från olika arbetsplatser och branscher i hela landet, sa på IF Metalls avtalsråd Stockholm i dag (onsdag den 13/4) ja till förslaget om nya avtal för anställda på de avtalsområden som nu är färdigförhandlade.
– Avtalen ger förutsättningar för både reallöneökningar och för att bli normerande på arbetsmarknaden i övrigt, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.
16-04-13

Avtalsrådet ska ta ställning till avtalen Nästa fas i avtalsrörelsen är att IF Metalls avtalsråd ska ta ställning till den preliminära avtalsuppgörelsen. 16-04-12

Avtalsrörelsen är inte över När de första avtalen träffades avslutades rond ett i avtalsförhandlingarna. Nu följer en minst lika intensiv period, fram till den sista september, för att komma överens på övriga avtalsområden. 16-04-11

”Gravida ska inte behöva förlora en enda spänn” – Det vi har fått är ett rent lönepåslag, vi har inte behövt offra någonting, säger Sam Davidsson, Gruvdelegationen, om det nya avtalet. 16-04-07

”Jag kan stå för uppgörelsen” De satte stopp för en utökad arbetstidskorridor och lyckades behålla avtalets permissionsregler.
– Vi fick till ett avtal som jag känner att jag kan stå för, säger Marie Lindqvist som sitter i förhandlingsdelegationen för Tekoavtalet.
16-04-06

Flera framgångar i Stål- och metallavtalet – Jag är glad att ett avtal är påskrivet, med en nivå som kan accepteras av alla, säger Ulf Jonsson, Stål- och metalldelegationen. 16-04-05

Bara förbättringar i nya Teknikavtalet Det nya Teknikavtalet innehåller inga försämringar, bara förbättringar.
– Förutom bra reallöneökning och ökad avsättning till deltidspensionen lyckades vi dessutom förtydliga avtalets skrivning om lönesystem. Det känns otroligt bra, säger Christian Teiffel, avtalsansvarig för Teknikavtalet IF Metall.
16-04-04

Nya bra avtal tecknade Bara timmar innan avtalen går ut kom IF Metall i dag (31/3), efter hårda förhandlingar, överens med arbetsgivarna om ett nytt ettårsavtal. – Det är ett bra avtal på 2,2 procent som ger medlemmarna reallöneökningar och avsättningar till deltidspension, säger Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande. 16-03-31

Slutlig hemställan mottagen IF Metall och övriga förbund i Facken inom industrin, samt de tolv arbetsgivarorganisationerna, har nu mottagit en slutlig hemställan från de opartiska ordförandena, opo. Svar lämnas troligtvis under kvällen. 16-03-31

Allt närmare avtalslöst tillstånd Klockan tickar. Om lite drygt ett dygn befinner sig svensk industri i ett avtalslöst tillstånd – om inget händer väldigt snart.
– Förhandlingsläget är fortfarande mycket komplicerat, mer komplicerat än på många, många år. Just nu finns egentligen inte så mycket mer att berätta, säger Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande.
16-03-30

Världens bästa industriarbetare värda mer Industrins arbetsgivare lämnade i går (28/3) ett avtalsbud som Facken inom industrin nu avböjer.
– Vi avvisar kraftfullt arbetsgivarnas bud. Vi har världens bästa industriarbetare, som är djupt delaktiga i den ständiga utvecklingen av företagen. Självklart ska de ha en del av framgångarna, säger Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande och även ordförande i Facken inom industrin.
16-03-29

Slutförhandlingar pågår nu för fullt I dag, under Påskdagen, har industrins parter fortsatt med slutförhandlingarna i avtalsrörelsen. Målet är att fack och arbetsgivare ska kunna enas om ett nytt avtal före månadsskiftet. 16-03-27

Märket gynnar alla – inte minst kvinnorna Alla tjänar på att industrin är lönenormerande i avtalsförhandlingarna. Inte minst lågavlönade kvinnor. Det säger Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande. 16-03-25

Avtalsförhandlingar under påsken Med bara en vecka kvar innan de första kollektivavtalen inom industrin löper ut, intensifieras nu förhandlingarna.
– Vi inleder nu slutförhandlingar under ledning av de opartiska ordförandena, säger Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande.
16-03-24

Ferbe: vår bild bekräftas Dagens rapport från Konjunkturinstitutet visar att Sverige är på väg in i en högkonjunktur. Orderböckerna fylls på hos företagen och produktionen utvecklas starkt. 16-03-23

"Länge sedan konflikten var så nära" Om drygt en vecka kan svensk industri vara utan avtal.
– Som det ser ut i dag är arbetsgivarnas bud omöjligt för våra medlemmar att acceptera, vi står väldigt långt ifrån varandra i många viktiga frågor, säger Annika Josefson, klubbordförande på Akzo Nobel.
16-03-23

Avtalsnytt nr 9 - Det går bra för svensk industri Arbetsgivarna tycker att det går dåligt för Sverige och svensk industri.
Den bedömningen är de rätt ensamma om.
16-03-22

Bemanningsföretagen kräver frysta garantilöner Frysta garantilöner och ökade möjligheter att visstidsanställa. Det är några av arbetsgivarnas krav i årets avtalsförhandlingar kring Bemanningsavtalet.
– Som vanligt kräver de försämringar för våra bemanningsanställda medlemmar, det är mycket provocerande, säger Anna Gustafsson, avtalsansvarig på IF Metalls förhandlingsenhet.
16-03-21

Arbetsgivarnas argument ihåliga Arbetsgivarna tycker det går dåligt för Sverige och svensk industri. Den bedömningen är de rätt ensamma om.
– I själva verket tuffar det på ganska bra. Vi ser därför ingen anledning att vare sig växla upp eller växla ned på löneökningstakten, sa IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe på dagens pressträff med Facken inom industrin. (Film från pressträffen i nyheten)
16-03-17

Garanterad lägsta nivå enda skyddet Teknikföretagen tycker att de lokala parterna på arbetsplatsen – fackklubb och företagsledning – ska träffa överenskommelser om lön i stället för att lönerna styrs helt av riksavtalen. Katastrof, menar Lars Ask, klubbordförande på Volvo Powertrain i Skövde.
– Det här skulle sätta en oerhörd press på de lokala klubbarna. Att man lokalt ska förhandla under fredsplikt, kan komma att innebära att man mot sin vilja tvingas gå med på lönesänkningar.
16-03-16

Synnerligen besvärligt förhandlingsläge De pågående avtalsförhandlingarna befinner sig just nu i ett slags vakum. – Vi har hamnat i en helt unik situation, ett synnerligen besvärligt förhandlingsläge. Får vi inte till ett rimligt avtal innan sista mars så är det konflikt som gäller, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe. 16-03-16

”Orimliga krav på försämringar från arbetsgivarna” Mindre sommarsemester, slopad arbetstidsförkortning och varierande arbetstider utan krav på förhandling. Dessutom krav på att kunna sänka löner och ersättningar lokalt.
– Arbetsgivarna inom Ikem har i år tagit i ordentligt med sina krav på försämringar som skulle påverka hela familjer mycket kraftigt, säger Michael Lönn, ledamot i förhandlingsdelegationen på Gemensamma metallavtalet.
16-03-14

Djup splittring på arbetsgivarsidan? Det har varit en turbulent vecka i avtalsförhandlingarna, efter att arbetsgivarna märkligt nog tackade nej till medlarnas skiss på ett tvåårsavtal. 16-03-13

Utan avtal kan lönen bli noll Arbetarnas rättigheter är inte instiftade av någon högre makt, utan resultatet av tuffa förhandlingar mellan fack och arbetsgivare.
– Utan våra kollektivavtal skulle arbetsgivaren själv kunna bestämma lönen och den skulle kunna vara hur låg som helst utan att det bryter mot någon lag, säger Kent-Erik Mattsson, klubbordförande på Indexator i Vindeln.
16-03-11

Vi har musklerna som krävs Förbundets strejkkassa är välfylld och medlemmarnas vilja att ta strid för sin rätt är hög. Det visar den rundringning till större klubbar som nyligen gjorts. 16-03-10

Utökad korridor – ett bakslag för privatlivet – Arbetsgivarna vill bestämma vår arbetstid utifrån produktionens krav. De bryr sig inte om att det får konsekvenser i vårt privatliv, säger Emma Åkesson som sitter i Teknikavtalets förhandlingsdelegation. 16-03-09

Avtalsnytt nr 8 - Arbetsgivarnas svar ökar motsättningarna Under tisdagen den 8 mars svarade fack och arbetsgivare inom industrin på det förslag till upplägg av en kommande avtalsperiod som lämnats av de opartiska ordförandena, opo.
– Medan Facken inom industrin gemensamt svarat med ett försiktigt ja till skissen, förvånade arbetsgivarna rejält i sitt svar, där de menar att ett avtal längre än ett år skulle bli för dyrt, säger Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande
16-03-09

IF Metall har svarat opo Facken inom industrin har nu lämnat ett svar på den skiss som kommit från industrins särskilda medlare, de opartiska ordförandena.
IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe berättar om vad skissen innehåller, samt hur förbundet svarat.
16-03-08

Industrins lönenormering - varför? Det finns en bred enighet om att det är facket och arbetsgivarna inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn, alltså exportindustrin, som ska sätta märket för löneökningarna.
Trots detta angrips märket nu från flera håll. Vi återpublicerar därför den första delen av vår avtalsskola, som utvecklar mer om den viktiga lönenormerande roll industrin har.
16-03-04

Avtalsnytt nr 7 - "Allt det svåra återstår" Årets avtalsförhandlingar har komplicerats på många olika sätt. Det återstår dessutom flera svåra frågor att lösa under den avslutande månaden innan de första avtalen löper ut.
– Arbetsgivarnas krav på ökad makt över arbetstiden och deras krav på inga eller låga löneökningar som de själva dessutom vill kunna bestämma helt över, är mest svårsmälta, säger Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande.
16-03-03

Anders Ferbe berättar om det aktuella avtalsläget IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe berättar om läget i den nu allt intensivare avtalsrörelsen och de utmaningar som kvarstår innan nya kollektivavtal är klara.
De första avtalen löper ut den 31 mars 2016 och för dessa avtalsområden har nu förhandlingarna gått in i ett skede där industrins särskilda medlare, de opartiska ordförandena (opo) tagit över taktpinnen.
16-03-02

De svåraste frågorna återstår att lösa Efter månader av avtalsförhandlingar är fortfarande flera svåra frågor långt ifrån lösta, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe:
– Motpartens attacker mot vårt krav på riksavtal med löneökningar är utmanande. Men vi fortsätter att kräva en berättigad andel av de värden som våra medlemmar är med och skapar i företagen.
16-02-29

Arbetsmiljön en viktig avtalsfråga Stenhårt slimmade organisationer. Minimal eller ingen tid för återhämtning. Inga ersättare när arbetskamrater är sjuka. Det är en verklighet som tyvärr finns på alldeles för många arbetsplatser i dag. Därför har vi prioriterat bättre arbetsmiljö i årets avtalsrörelse.

Det skriver IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe på arbetet.se i dag (26/2).
16-02-26

Febril verksamhet bakom stängda dörrar – Det är mycket som sker just nu, bakom stängda dörrar, men ytterst lite som det går att berätta om. Så summerar IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä läget i avtalsrörelsen. 16-02-25

Omplacering av gravida en avtalsfråga Gravida ska ha rätt att behålla sina anställningsförmåner.
– Många omplaceras men det ska inte påverka deras lön, säger Tomas Nilsson, IF Metalls förhandlingsenhet.
16-02-24

Ökat tempo på vägen mot nya avtal På vägen mot nya kollektivavtal har vi nu nästan kommit till upploppet. Under den sista månaden innan avtal ska vara tecknade samordnas förhandlingarna av opartiska ordförande (opo). Vad innebär det? Vilka befogenheter har opo? Vilka är de och vad är deras uppdrag? 16-02-24

Oacceptabla krav på försämringar för bilverkstäderna På Motorbranschavtalets område har arbetsgivarna ställt krav på bland annat minskad arbetstidsförkortning och på möjlighet att lokalt kunna träffa överenskommelser om sämre löneökningar än vad som avtalats centralt.
– Arbetsgivarnas krav är fullständigt orimliga, säger Roger Olsson, ledamot i förhandlingsdelegationen för Motorbranschavtalet.
16-02-22

Lön och arbetsmiljö viktiga frågor – Låg lön, slitsam arbetsmiljö och hög personalomsättning. Det beskriver tvätteribranschen ganska bra, säger Mikael Herrgård, som sitter i förhandlingsdelegationen för avtalet Tvättindustri/Textilservice. 16-02-19

IF Metall redo för en tuff avtalsrörelse Avtalsförhandlingarna väntas bli tuffare än på länge. Det går därför inte att utesluta att konfliktåtgärder kan bli aktuella. IF Metall är väl rustat om det skulle behövas. 16-02-19

Teknikarbetsgivarna: Inga garanterade löneökningar Det blir inga eller väldigt låga löneökningar för industriarbetarna, utan individgarantier och generella påslag, om Teknikarbetsgivarna får välja.
– Mot detta står vårt krav på 2,8 procents löneökning med en individgaranti på 450 kronor per månad, säger Marie Stenqvist, som sitter i förhandlingsdelegationen för Teknikavtalet.
16-02-18

Stark hotbild mot hela den svenska modellen Inte sedan Industriavtalet tecknades 1997 har utmaningarna varit så stora som nu. Vi närmar oss snabbt den tidpunkt när de första kollektivavtalen löper ut, och samtidigt attackeras en väl fungerande lönebildningsmodell från nästan alla håll.
Det borde vara tvärtom. Fler borde inse allvaret och ersätta sina olika taktiska utspel med konstruktiva diskussioner för att säkra den svenska modellen och trygga kollektivavtalen.
Det skriver Facken inom industrin i DN (17/2).
16-02-17

”Politiker och parter måste sansa sig” Allt färre står upp för den svenska lönebildningsmodellen. Det är mycket allvarligt, anser IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.
– Att leka med elden, som vissa politiker och arbetsgivarorganisationer nu gör, kan skapa en våldsam avtalsbrasa av sällan skådat slag. I den finns inga vinnare, bara förlorare. Och de största förlorarna är de lågavlönade kvinnorna, som inte har marknadsvinden i ryggen, säger han.
16-02-17

Nu hotas Sjukfonden I dagarna har Stål- och metalldelegationen träffats och gått igenom arbetsgivarnas krav. Nu befinner sig förhandlingarna i ett känsligt läge. I årets avtalsförhandlingar vill arbetsgivarna bland annat öka möjligheten till övertidsuttag, frysa den rådande ob-ersättningen och avskaffa den uppskattade Sjukfonden. 16-02-16

En högerattack på lönebildningen Nu sällar sig Jan Björklund (L) till övriga högerpartiers lovsång om sänkta ingångslöner. Något som IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe reagerar starkt mot.
– Förr gällde det ungdomar, nu nyanlända. En gång i tiden betydde liberal att stå upp för den svenska modellen. Nu försöker man i stället rasera den.
16-02-12

Stora motsättningar i förhandlingarna på kemiska fabriker Under tisdagen träffades förhandlingsdelegationen för kemiska fabriker.
– Arbetsgivarnas extrema krav på försämringar är anmärkningsvärda, säger Roger Lindell från IF Metalls förhandlingsdelegation.
16-02-10

”De vill ta makten över vår fritid” Motparten Teko kräver att den så kallade korridoren ska utökas rejält.
– På så vis riskerar vi som jobbar i textilbranschen att få både längre och osäkrare arbetstider, men utan rätt till övertidsersättning, säger Simon Ryndal, som sitter i förhandlingsdelegationen för Tekoavtalet.
16-02-10

”Arbetsgivarnas krav är provocerande” – Vi har lagt ansvarsfulla lönekrav i årets avtalsrörelse. Vi kräver reallöneökningar och utökad delpension, systematiskt jämställdhetsarbete och bättre arbetsmiljö. Mot våra krav står arbetsgivarnas. Med press på våra löner och villkor, säger Lars Ask, klubbordförande på Volvo i Skövde. 16-02-05

Attackerna mot ”märket” kommer från flera håll De pågående förhandlingarna, om kollektivavtal som berör flera miljoner löntagare, sker i ett mycket komplext läge.
– Vi ska vara först med att träffa ett avtal som sätter märket, trots attacker mot hela lönebildningsmodellen, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.
16-02-03

19 000 kan få nytt kollektivavtal Sedan en tid pågår arbetet med sammanslagning av tre av IF Metalls kollektivavtal med motparten Ikem, Innovations- och kemiföretagen.
– Målsättningen är att det nya avtalet ska ersätta de tidigare avtalen när de löper ut den 1 april, säger IF Metalls vice förbundsordförande Marie Nilsson.
16-02-02

”Absurda avtalskrav från motparten” Arbetsgivarorganisationen Ikem vill inte bara frysa lägstalönerna. De vill också få rätt att skjuta på arbetstiden upp till två timmar per dag, utan att de anställda får något extra för det.
– Medlemmarna gick i taket när de hörde det, de tycker kraven är helt absurda, säger Maria Östberg som sitter i förhandlingsdelegationen för Allokemiska avtalet.
16-02-01

Motorbranschens förhandlingsdelegation behandlar avtalskraven Under måndagen och tisdagen träffas förhandlingsdelegationen för ett av IF Metalls största avtalsområden, Motorbranschavtalet, för att behandla och diskutera sina avtalskrav inför överlämnandet av dessa till arbetsgivarna.
– Avtalet gäller arbets- och lönevillkor vid Bil- och Traktorverkstäder med tillhörande lager- och förrådsavdelningar och löper ut den 30 april, säger Håkan Hammarstöm, avtalsansvarig ombudsman på IF Metalls förhandlingsenhet.
16-01-26

Det är ni som gör skillnad ”Det ni gör här, samlas och pratar avtalsrörelse, det är oerhört bra”. Det säger Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande, till de förtroendevalda på Scania i Södertälje som samlades för att lyssna och ställa frågor kring avtalsrörelsen. 16-01-19

”Äntligen hörsammas våra krav” I många år har IF Metall krävt förbättringar inom arbetsmiljöområdet, utan respons från den tidigare borgerliga regeringen.
– Nu har det blivit ändring på det, sedan den (S)-ledda regeringen tillträdde, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.
16-01-18

Tydligt avtalskrav för en jämställd industri Det svenska arbetslivet är långt ifrån jämställt, och det gäller inte minst inom industrin.
– Män och kvinnor finns i olika positioner, med olika utvecklingsmöjligheter och olika lön. Det vill vi ändra på, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.
16-01-16

IF Metall rustat för stenhårda förhandlingar Förbundsledningen besöker under nästa vecka arbetsplatser och avdelningar i hela landet för att informera om läget i avtalsrörelsen och för att prata om vikten av en fortsatt hög organisationsgrad.
– Arbetsgivarna är stentuffa i sina krav på försämringar i kollektivavtalen, men vår styrka är att vi är många och aktiva ute i landet. Det är en enorm betydelse för oss som ska möta våra motparter, säger Anders Ferbe, förbundsordförande för IF Metall.
16-01-15

Avtalsförhandlingarna inledda - håll dig uppdaterad! Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev via e-post blir du regelbundet uppdaterad om läget i avtalsrörelsen. Du kan även anmäla dig till vår sms-tjänst. 16-01-13

”Förhandlingsläget stärks när vi ökar i antal” För IF Metall inleds det nya året med positiva medlemssiffror.
– Våra gemensamma ansträngningar att öka organisationsgraden har lyckats. Det bådar gott inför framtiden och stärker dessutom vårt förhandlingsläge under avtalsrörelsen, säger förbundsordförande Anders Ferbe.
16-01-11

Avtalsnytt Nr 6 - Stora motsättningar i avtalskrav IF Metall kräver löneökningar och förbättrade arbetsvillkor. Arbetsgivarna svarar med nollbud och krav på mer makt och försämringar.
– Arbetsgivarna kräver på sedvanligt sätt dramatiska försämringar av kollektivavtalen, säger Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande.
15-12-22

Anders Ferbe kommenterar industrins avtalskrav IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe kommenterar innehållet i de avtalskrav som i dag, måndag, överlämnats mellan industrins fack och arbetsgivare. 15-12-21

Ansvarsfulla krav för fortsatta reallöneökningar IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen har i dag överlämnat sina avtalskrav till Teknikarbetsgivarna. 15-12-21

Livesänd presskonferens klockan 09:15 I dag (21/12) håller IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen en gemensam pressträff till följd av överlämningen av avtalskraven till Teknikarbetsgivarna. 15-12-21

Snart överlämnas avtalskraven – Förhandlingsdelegationerna har gjort sina prioriteringar och på måndag överlämnar vi våra avtalskrav. Då får vi också ta emot arbetsgivarnas krav på försämringar i kollektivavtalen, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe. 15-12-16

Ingen bonus för inhyrda efter AD-beslut Arbetsdomstolen gick på bemanningsföretagets linje i tvisten om inhyrdas rätt till bonusar. Dock var domstolen inte enig.
– Beslutet innebär att en bonus som betalas ut en gång per år inte ska ingå i de inhyrdas genomsnittliga förtjänstläge, säger IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic.
15-12-16

”Våra lönekrav bidrar till ökad sysselsättning” Avtalsrörelsen 2013 ledde till en nedväxling av löneökningstakten i Sverige. I dag behövs ingen ytterligare nedväxling, men det finns heller inga starka skäl till att växla upp. Därför ställer vi samma lönekrav i avtalsrörelsen 2016 som vi gjorde för tre år sedan.

Det skriver Facken inom industrin i replik till Industrins arbetsgivare, som tidigare i veckan hävdade att fackens krav på löneökningar är orealistiska.
15-12-10

Avtalskrav på bättre arbetsmiljö – Det är ett viktigt krav för oss. Det sker hela tiden förändringar i svensk industri och då förändras även förutsättningarna för våra medlemmar. Inte bara de fysiska utan även de psykosociala, säger Veli-Pekka Säikkälä avtalssekreterare på IF Metall. 15-12-08

"Behövs särskild lönesatsning på undersköterskorna" IF Metall och Kommunal har två gemensamma mål i avtalsrörelsen 2016. Det ena är en stabil lönebildning, där den internationellt konkurrensutsatta industrisektorn värnas. Det andra är en särskild lönesatsning på undersköterskor.

Det skriver IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe tillsammans med Kommunals ordförande Annelie Nordström på dagenssamhälle.se i dag (3/12) .
15-12-03

Höjda vårdlöner stärker välfärden Fackförbunden Kommunal och IF Metall har två gemensamma mål i avtalsrörelsen 2016. Dels att behålla en stabil lönebildning, där den internationellt konkurrensutsatta sektorn värnas. Dels att göra en särskild lönesatsning på undersköterskor. Dessa mål bör ses i ett sammanhang. Låt oss förklara varför. Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall Annelie Nordström, ordförande Kommunal 15-12-03

Förhandlingsprocessen – så växer nya avtal fram Strax innan jul växlar IF Metall och arbetsgivarna avtalskrav med varandra och efter trettonhelgen drar förhandlingarna i gång på allvar. Men hur går förhandlingarna till? Vilken roll har förhandlingsdelegationerna? Och vad är opo? 15-12-02

Deltidspension ett viktigt avtalskrav Ett av IF Metalls krav i avtalsrörelsen 2016 är att arbetsgivarna ska göra ytterligare avsättningar till deltidspensionssystemet.
– Industriarbetet sliter hårt på kroppen och få av våra medlemmar orkar jobba ända fram till pension. Det är därför som möjligheten till deltidspension är så viktig, säger Anders Ferbe, förbundsordförande.
15-11-30

Förhandlingsdelegationerna är samlade IF Metalls förhandlingsdelegationer har samlats i Stockholm för att forma avtalskraven. 15-11-26

”Ovärderligt att få höra medlemmarnas åsikter” När förbundsordförande Anders Ferbe besökte Joab, som tillverkar lastväxlare i Dals Råstock, stod avtalsrörelsen och det fackliga engagemanget i fokus.
– Det är ovärderligt att få träffa medlemmar ute på arbetsplatsen och höra hur de upplever sin situation. Deras åsikter och erfarenheter tar jag givetvis med mig i mitt fortsatta engagemang, säger Anders Ferbe.
15-11-20

Avtalsnytt Nr 5 - Ja till avtalsplattform för industrin IF Metalls avtalsråd röstade under torsdagen (19/11) ja till att godkänna Facken inom industrins avtalsplattform.
Avtalsplattformen presenterades i början av november, men nu antog alltså IF Metalls avtalsråd plattformen.
15-11-20

IF Metalls avtalsråd säger ja till FI-plattformen I dag (19/11) beslutade IF Metalls avtalsråd att anta Facken inom industrins (FI) avtalsplattform i sin helhet.
– Det är bra att vi står bakom Facken inom industrins avtalsplattform som innehåller flera bra och viktiga avtalskrav, säger Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare IF Metall.
15-11-19

Finska fackliga rättigheter under attack Högerregeringen i Finland har ett klart mål med sin politik menar finska Metalls jurist Arto Helenius: De vill få facket på knä och ta bort rätten att förhandla. 15-11-18

Ekonomiska förutsättningar för avtal De samhällsekonomiska förutsättningarna påminner om läget inför förra avtalsrörelsen. IF Metalls utredningschef Erica Sjölander bedömer därför att löneutrymmet bör vara lika som då. 15-11-18

Tydligt budskap på IF Metalls avtalsråd När IF Metalls avtalsråd samlades hade förbundsordförande Anders Ferbe ett tydligt budskap till de arbetsgivare som tar flyktingfrågan som intäkt för att dumpa löner och villkor i avtalsrörelsen. 15-11-18

IF Metalls avtalsråd tar beslut inför avtalsförhandlingarna I morgon (18/11) drar IF Metalls avtalsråd i gång på Scandic Infra City i Upplands Väsby. Högst upp på dagordning står beslut om Facken inom industrins (FI) avtalsplattform. 15-11-17

Krav att industrin ska jobba för jämställdhet Industrin är inget undantag. Kvinnor diskrimineras, precis som på övriga arbetsmarknaden.
– Ett av våra avtalskrav är därför att parterna ska införa en modell för systematiskt jämställdhetsarbete, där fack och arbetsgivare tillsammans kan öka jämställdheten på arbetsplatserna, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.
15-11-16

Samarbetet mellan industrifacken oerhört viktigt En del av de frågor som kommer att dominera förhandlingarna om nya avtal har nu presenterats av Facken inom industrin (FI). Men vad innebär samordningen egentligen? Har resultatet från snart 20 års samarbete gynnat medlemmarna? 15-11-13

Avtalsnytt Nr 4 - Facken inom industrin kräver 2,8 procent Facken inom industrin (FI) har nu presenterat sina gemensamma avtalskrav. Facken kräver reallöneökningar, utbyggd delpension, systematiskt jämställdhetsarbete och ett bättre arbetsmiljöarbete.
Läs mer i Avtalsnytt nummer 4.
15-11-03

Anders Ferbe om Facken inom industrins krav Löneökningar på 2,8 procent som ska säkra reala löneökningar, fortsatt utbyggnad av delpension/flexpension, en ny modell för systematiskt jämställdhetsarbete och åtgärder för en bättre arbetsmiljö. Det är Facken inom industrins främsta krav i den kommande avtalsrörelsen. 15-11-02

Facken inom industrin presenterar avtalskrav Måndagen den 2 november presenterar Facken inom industrin sin gemensamma avtalsplattform.
Presskonferensen direktsänds på webben av IF Metall.
15-10-30

Inriktningsmål för Facken inom industrins avtalsplattform IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe berättar kort om Facken inom industrins lönenormerande roll och inriktningen i den pågående avtalsrörelsen. 15-10-29

Vi tar ansvar för märket även 2016 Idag skriver de fem förbundsordföranden i Facken inom industrin på DN debatt: Vi tar ansvar för märket även 2016. På måndag (2/11) kommer de konkreta avtalskraven presenteras. 15-10-29

Avtalsnytt Nr 3 - Förbundsvisa avtalsförhandlingar Samordningen för förbunden inom LO sprack. Det är olyckligt men gör inte avtalsrörelsen omöjlig. Grunderna för en stabil lönebildning finns alltjämt.
– Trots ett ihärdigt arbete har det inte varit möjligt att samordna förhandlingarna för de 14 förbunden denna gång, säger IF Metalls förbundsordförandeAnders Ferbe.
15-10-22

"Nu krävs ansvarstagande" Samordningen för förbunden inom LO sprack. Det är olyckligt men gör inte avtalsrörelsen omöjlig. Grunderna för en stabil lönebildning finns alltjämt, menar IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe och avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä. 15-10-22

Fortsatta avtalsförhandlingar förbundsvis I dag fattade LO:s representantskap beslut om att förbunden ska förhandla förbundsvis i kommande avtalsrörelse. Detta efter att en enig LO-styrelse lagt fram förslaget.
– Trots ett ihärdigt arbete har det inte varit möjligt att samordna förhandlingarna för de 14 förbunden denna gång, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.
15-10-21

Arbetsmiljö en viktig del av avtalsrörelsen Arbetsmiljö är alltid en viktig fråga för IF Metall. Inte minst under avtalsrörelsen.
– I avtalsförhandlingarna ryms inte bara diskussioner om löner, utan även andra viktiga frågor som arbetsmiljö, säger Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare på IF Metall.
15-10-19

Avtalsnytt nr 2 - Tungt stöd kring inflationsmålet Förra veckan släpptes två viktiga rapporter inför avtalsrörelsen. Båda rapporterna ger stöd för den linje IF Metall hållit kring att inflationsmålet ska gälla.
– Det här visar att inflationsmålet fortsättningsvis är en viktig styråra inför de kommande avtalsförhandlingarna, säger Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande.
15-10-12

”Utveckla industrin lokalt och värna ansvarsfull lönebildning” Det saknas inte utmaningar men vi har fokus på att värna såväl industrins förutsättningar som att lyckas med en normerande, ansvarsfull lönebildning. Det menar IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe, när han träffar fackliga förtroendevalda från Sveriges största industriföretag. 15-10-09

Inflationsmålet bör förbli ankaret för lönebildningen I Konjunkturinstitutets årliga lönebildningsrapport som presenterades idag slås fast att inflationsmålet även fortsättningsvis bör vara ankaret för lönebildningen. 15-10-07

Inflationsmålet fortsatt viktig utgångspunkt Industrins ekonomiska råd förtydligar i en färsk rapport vikten av att Riksbanken håller fast vid inflationsmålet.
– Det är även fortsättningsvis en viktig styråra i de kommande avtalsförhandlingarna, säger Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande
15-10-05

Självklart att utgå från inflationsmålet – Det är ett problem att arbetsgivarna tycks tro att den svenska konkurrenskraften skulle förbättras om Riksbanken övergav inflationsmålet. Det är helt enkelt fel. Det säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe i en slutreplik till arbetsgivarna på debattplats i tidningen Arbetet. 15-09-25

Avtalsnytt nummer 1 - startskottet har gått för avtalsrörelsen Med avtalsrådet den 17 september gick startskottet för avtalsrörelsen och avtal 2016. Och det finns lite att bita i, sa IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe
Läs mer i IF Metalls väggtidning Avtalsnytt och sprid den gärna på din arbetsplats.
15-09-21

Fler kvinnor förhandlar avtal2016 När IF Metall idag väljer förhandlare till delegationerna inför avtal2016 är 30 procent kvinnor.
- Det är oerhört glädjande att vi har lyckats nå det målet, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.
15-09-17

Nu har avtalsrörelsen dragit igång på allvar IF Metalls avtalsråd är nu samlat i Stockholm och därmed har avtalsrörelsen sparkat igång på allvar.
– Det är ett stort och viktigt uppdrag att vara ledamot i avtalsrådet, sa Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande, i sitt öppningstal.
15-09-17

”Det finns lite att bita i” – Det ekonomiska läget är svårbedömt och arbetsgivarna vill ha ökad flexibilitet, mindre trygghet samt möjlighet att sänka lönerna lokalt. Dessutom ifrågasätter de inflationsmålet, vilket riskerar låsa avtalsförhandlingarna på ett olyckligt sätt.

Det sa förbundsordförande Anders Ferbe när han i dag (17/9) öppnade IF Metalls avtalsråd.
15-09-17

Det blir en tuff och svår avtalsrörelse Vi har inte råd med löneökningar, vi har tappat i konkurrenskraft, lyder budskapet från arbetsgivarna.
– Samma gamla visa inför varje avtalsrörelse, pengarna är slut, svarar Veli-Pekka Säikkälä, IF Metalls avtalssekreterare.
15-06-30

Viktig rapport om lönegapet mellan kvinnor och män I dag släpper IF Metall rapporten Skilda löner. – Lönegapet måste utjämnas, bland annat genom aktivt arbete med lönekartläggningar, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä. 15-06-15

Olyckligt om inflationsmålet överges – Det vore olyckligt att lämna inflationsmålet. Skulle vi göra det blir det svårt att komma tillbaka. Vad vi behöver just nu är stabilitet då det sker stora ekonomiska svängningar runt om i världen, sa Veli-Pekka Säikkälä, IF Metalls avtalssekreterare under det seminarium som Nordea anordnade i Stockholm igår (8/6). 15-06-09

Riksbankens inflationsmål viktig styråra – En avtalsrörelse är ett stort samhällskontrakt som påverkar alla, konstaterar IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe efter arbetsgivarnas krav på stopp för reallöneökningar. 15-06-03

Facken en garant för en ansvarsfull avtalsrörelse I går (21/5) höll Facken inom industrin avtalskonferens i Västerås, där cirka 50 deltagare från de olika förbunden samlats för att diskutera avtalsrörelsen som är igång.
– Fackföreningarna har en viktig roll och vi är garanten för en fungerande och ansvarsfull avtalsrörelse, sa IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe när han inledde konferensen.
15-05-22

Inför avtalsrörelsen – nu blir vi fler! När IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe medverkade under stålbranschens forum lämnade han ett positivt och viktigt besked:
– Jag kan berätta att IF Metall har ökat i medlemsantal de tre senaste månaderna. Det bådar gott, inte minst inför avtalsrörelsen.
15-05-13

Äventyra inte ansvarsfulla förhandlingar Omfattande kritik mot decemberöverenskommelsen och inflationsmålet kan leda till att den kommande avtalsrörelsen hamnar i ett läge där hela havet stormar, anser IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe. 15-05-11

Avtalsrörelsen 2016 har redan startat I dag (6/5) samlas fackliga representanter på Facken inom industrins (FI) avtalskonferens i Göteborg för att diskutera de kommande avtalsförhandlingarna. 15-05-06

Nu ska avtalskraven vaskas fram Förberedelserna inför avtalsrörelsen 2016 drar snart i gång på allvar.
– Nu är det hög tid att vi alla funderar över vilka krav som är viktiga att driva, säger Veli-Pekka Säikkälä, IF Metalls avtalssekreterare.
15-04-09

Bemanningskraven överlämnade till motparten – Kraven är för ett år. Efter påsk drar förhandlingarna i gång, säger Anna Gustafsson, avtalsansvarig för Bemanningsavtalet på IF Metalls förhandlingsenhet. 15-03-31

Uppdaterad 2015-09-16