Avtalsråd november

På sammanträdet kommer avtalsrådet bland annat att diskutera aktuella avtalsfrågor, gemensamma krav inför avtalsrörelsen, inkomna motioner och förbundsstyrelsens utlåtanden över dem samt eventuell FI-plattform.Material att ladda ned

Dagordning ny 20161115
Inledning
FI-plattform, slutversion
Gemensamma krav inför Avtal 2017

Avtalsrörelse (motioner A1-A5)
Avtalsrörelse (motioner A6-A11)

Lönebestämmelser (motioner A12-A17)
Lönebestämmelser (motioner A18-A35)
Lönebestämmelser (motioner A36-A60)

Arbetstidsförkortning (motioner A61-A77)

Övertid och andra arbetstidsfrågor (motioner A78-A86)
Övertid och andra arbetstidsfrågor (motioner A87-A100)
Övertid och andra arbetstidsfrågor (motioner A101-A116)

Inhyrning och anställningstrygghet (motioner A117-A129)

Övriga avtalsfrågor (motioner A130-A144)

Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal (motioner A145-A153)

Hållbart arbete (motioner A154-A166)

Arbetsmiljö (motioner A167-A169)

Avtalsförsäkringar (motioner A170-A183)
Avtalsförsäkringar (motioner A184-A202)

Att sats-lista del 1
Att sats-lista del 2
Att sats-lista del 3

Uppdaterad 2016-11-15 Skribent: Anders Fredriksson