Facken inom industrins avtalskrav: 2,8 procent i löneökning

Facken inom industrin presenterade den 28 oktober 2016 sin gemensamma avtalspolitiska plattform. Här kan du läsa mer om vad den innehåller.Löneökningar på 2,8 procent som ska säkra reala löneökningar, fortsatt utbyggnad av systemen för arbetstidsförkortning och delpension/flexpension. Det är Facken inom industrins krav i den kommande avtalsrörelsen.

Löner
Facken inom industrin kräver 2,8 procent i löneökning i den kommande avtalsrörelsen. Det är ett krav som är anpassat till de ekonomiska förutsättningarna. Det är en nivå som inte äventyrar konkurrenskraften och är väl förenlig med Riksbankens inflationsmål.

Minsta/lägsta löneökning ska uppgå 460 kronor per månad i löneavtal inom industrin som har sådana regler. I de fall avtalen innehåller bestämmelser om lägstalöner/minimilöner ska dessa höjas i syfte att säkerställa värdet av lägsta löner/minimilöner i relation till utgående lön. Fasta ersättningar ska höjas med minst 2,8 procent.

Arbetstidsförkortning- deltidspension/flexpension
En ytterligare avsättning ska göras till systemen för arbetstidsförkortning- deltidspension/flexpension.

Avtalsperiod
Utgångspunkten för avtalskraven är ett ettårigt avtal.

Läs mer i Avtalsnytt nr 2.
Uppdaterad 2016-10-31 Skribent: Anders Fredriksson