Våra krav

Avtalslogga

De avtalskrav som IF Metall kommer ställa i avtalsrörelsen fastställs i november/december 2015. Bland annat ligger medlemmarnas motioner till Avtalsrådet och svaren från IF Metallträffar i hela landet till grund för kraven.

  Avtalspolitisk plattform
Löneökningar på 2,8 procent som ska säkra reala löneökningar, fortsatt utbyggnad av delpension/flexpension, en ny modell för systematiskt jämställdhetsarbete och åtgärder för en bättre arbetsmiljö. Det är Facken inom industrins främsta krav i den kommande avtalsrörelsen.
Ladda ner pdf


Uppdaterad 2015-11-09 Skribent: Kristoffer Sydlén