Förutsättningar

Avtalslogga

Industrins betydelse för Sverige
Cirka 700 000 människor är sysselsatta inom industrin. Uppskattningsvis är ytterligare 1,4 miljoner människor indirekt beroende av industrin för sin sysselsättning.

Trots strukturomvandlingen har inte industrins betydelse minskat för svensk ekonomi. Industrins andel av bruttonationalprodukten (BNP) och sysselsättningen har visserligen fallit tillbaka, men det beror främst på att företagstjänster flyttats ut ur industrin.

Svensk industri och globalisering
Svensk industri är beroende av vad som händer och sker i andra länder, både när det gäller ekonomi och arbetsvillkor. Med växande konkurrens kan också löner och villkor bli ett medel att spela ut arbetare mot varandra. Därför är det viktigt med ett aktivt arbete inom Europeiska företagsråd och internationella nätverk för bildande av internationella ramavtal.

Avtalsråd och förhandlingsdelegationer
IF Metalls avtalsråd är utsedda av medlemmarna i varje avdelning. Avtalsrådet väljer ledamöter till förhandlingsdelegationer inom respektive avtalsområde. Delegationerna fastställer kraven för respektive bransch. Delegationerna överlämnar förslag till avtalsuppgörelse till förbundsstyrelsen som i samråd med avtalsrådet fattar beslut om det nya avtalet ska godkännas.

I medlemsportalen finns samtliga aktuella kollektivavtal.

Rapporter:
 

Ekonomiska bedömningar, hösten 2015

I rapporten ”Ekonomiska bedömningar hösten 2015” gör Facken inom industrins ekonomer en genomgång av de ekonomiska förutsättningarna inför avtalsrörelsen 2016.

Ladda ner pdf

     

 

Bästa möjliga
Facken inom industrin har ett omfattande avtalspolitiskt samarbete. Förbunden behöver också en gemensam uppfattning om hur stora löneökningarna bör vara. Syftet med denna skrift är att svara upp mot detta behov.


Ladda ner pdf

     
     
Uppdaterad 2015-11-09 Skribent: Anders Fredriksson