Pressmeddelanden

Avtalskrav för fortsatta reallöneökningar och utbyggd deltidspension/flexpension IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen har i dag överlämnat sina avtalskrav till Teknikarbetsgivarna. 16-12-21

Överlämning av avtalskrav Onsdagen den 21 december överlämnar fackförbunden IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen sina avtalskrav till Teknikarbetsgivarna. Direkt efter kravöverlämningen håller de tre fackförbunden en gemensam pressträff. 16-12-15

Ja till avtalsplattform från Facken inom industrin Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har i dag gemensamt beslutat att anta det förslag till avtalspolitisk plattform som presenterades den 28 oktober. 16-11-25

Ja till avtalsplattform från Facken inom industrin Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har idag gemensamt beslutat att anta det förslag till avtalspolitisk plattform som presenterades den 28 oktober. 16-11-25

IF Metalls avtalsråd röstade ja – godkände Facken inom industrins avtalsplattform samt förslaget till LO-samordning I dag röstade IF Metalls avtalsråd ja till att förbundet ska ställa sig bakom både Facken inom industrins avtalsplattform och förslaget till LO-samordning. 16-11-18

Facken inom industrins avtalskrav: 2,8 procent i löneökning Löneökningar på 2,8 procent som ska säkra reala löneökningar, fortsatt utbyggnad av systemen för arbetstidsförkortning och delpension/flexpension. Det är Facken inom industrins krav i den kommande avtalsrörelsen. 16-10-28

Gör om, gör rätt Ericsson Beskeden från Ericssons koncernledning är oacceptabla. Återigen presenteras en defensiv strategi för ett bolag som behöver utveckling, inte avveckling. Men än finns det tid att göra om och göra rätt, säger Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande.
16-10-04

IF Metall i Almedalen IF Metall arrangerar fyra morgonsamtal och tre lunchseminarier under Almedalsveckan. 16-07-04

Ett viktigt perspektivskifte i politiken Nu tar vi nya steg för att öka jämlikheten och bygga ett mer solidariskt och rättvist samhälle, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe, när han håller tal under första maj, i Uddevalla och i Lysekil.

"Detta är perspektivskiftet. Skattesänkningar för de rika har ersatts av långsiktiga investeringar. Arbetslösheten pressas tillbaka. Välfärden stärks."
16-05-01

Facken inom industrin säger ja till nytt avtal på 2,2 procent Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har i dag gemensamt svarat ja till Opos slutliga hemställan i industriförhandlingarna. Avtalet är ettårigt och har ett avtalsvärde på 2,2 procent, inklusive en fortsatt utbyggnad av deltidspension/flexpension. Dessutom har parterna träffat överenskommelser om ökat fokus på jämställdhet, likabehandling och arbetsmiljö. 16-04-01

Facken inom industrin håller pressträff med anledning av opos hemställan 16-03-31

Facken inom industrin svarar opo Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har i dag gemensamt svarat de opartiska ordförandena (opo) i industriförhandlingarna. 16-03-29

Pressträff om läget i avtalsförhandlingarna 16-03-16

Ja, men med förbehåll, till Opo:s skiss Facken inom industrin ställer sig i stort sett positiva till den översiktliga skiss som Opo, de opartiska ordförandena, lämnat till parterna. Men en förutsättning för ett nytt avtal är att arbetsgivarnas krav på försämringar av gällande avtal inte finns med i en kommande hemställan. 16-03-08

Ansvarsfulla krav för fortsatta reallöneökningar IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen har i dag överlämnat sina avtalskrav till Teknikarbetsgivarna. 15-12-21

Ja till avtalsplattform från Facken inom industrin Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har i dag gemensamt beslutat att anta det förslag till avtalspolitisk plattform som presenterades den 2 november. 15-11-27

IF Metall ställer sig bakom gemensamma avtalskrav IF Metalls avtalsråd röstade under torsdagen (19/11) ja till att godkänna Facken inom industrins avtalsplattform. 15-11-19

IndustriALL Global Union och H&M tecknar globalt ramavtal Världens största fackliga branschfederation IndustriALL Global Union, som representerar 50 miljoner arbetstagare, och det världsledande modeföretaget H&M har tillsammans med det svenska fackförbundet IF Metall tecknat ett globalt ramavtal som skyddar 1,6 miljoner textilarbetares intressen. 15-11-03

2,8 procent i löneökning Löneökningar på 2,8 procent som ska säkra reala löneökningar, fortsatt utbyggnad av delpension/flexpension, en ny modell för systematiskt jämställdhetsarbete och åtgärder för en bättre arbetsmiljö. Det är Facken inom industrins främsta krav i den kommande avtalsrörelsen. 15-11-02

Nya steg mot ett starkare och bättre Sverige Regeringen fortsätter att bygga på en ny väg genom sin budgetproposition och en ny färdriktning för industrilandet Sverige. 15-09-21

Sida 1 av 15123456...15