Sverige konkurrerar väl – trots nackdelar

Företagens beslut inför nyetableringar är ofta komplexa, och Sverige har många konkurrensfördelar som väger upp nackdelarna. Det visar en ny rapport som fack och arbetsgivare inom industrin har tagit fram gemensamt.

Maja-Malin Ekelöf
IF Metalls utredare Maja-Malin Ekelöf är medförfattare av rapporten som presenterades hos Teknikföretagen.

Arbetskraftskostnaden i Sverige används ofta som ett slagträ i den politiska debatten, och vissa målar upp en bild av att företagen flyr till andra länder för att det är för dyrt att anställa personal här. När man pratar med storföretag som har produktion både i Sverige och i utlandet tonar dock en mer nyanserad bild fram. I en ny, partsgemensam rapport från Industrirådet beskrivs hur komplexa dessa företags beslut om lokalisering är.

Rapporten presenterades under fredagen på en pressträff hos Teknikföretagen. En som deltog var IF Metalls utredare Maja-Malin Ekelöf, och hon har också varit med och skrivit rapporten.
– Sverige är bra utifrån flera faktorer, berättar hon, som makroekonomisk stabilitet, rättssäkerhet och infrastruktur. Även tillgången till kompetens ses av företagen som en stor styrka.

Samverkanskulturen uppskattas
Trots att Sverige är ett litet land som är beläget långt norrut kan vi alltså ändå kompensera med andra styrkor. De intervjuade företagen i rapporten uppskattar bland annat den konstruktiva samverkan mellan fack och arbetsgivare, och hur organisationskulturen inte är så hierarkisk här.

I rapporten diskuteras även flexibiliteten för företagen, och ur företagarperspektiv ligger det nära tillhands att tolka flexibilitet som att det ska vara enklare att säga upp folk. Maja-Malin Ekelöf poängterar dock att flexibilitet kan handla om flera saker.
– Det handlar exempelvis om kontinuerlig kompetensutveckling när företagen ställs inför teknikomställningar, säger hon.

Styrkor väger upp nackdelar
När storföretagen ska göra en nyetablering är det inte huvudsakligen produktivitet och kostnadseffektivitet som styr, det ska snarare ses som två faktorer av många. Marknadsskäl – vilken geografisk marknad man vill växa på, historiska skäl – var man redan har produktion, och betydelsen av kluster är tre tungt vägande faktorer.
– Att marknadsskäl är så betydelsefulla talar förstås till Sveriges nackdel, eftersom vi är ett litet land långt i norr på en långsamt växande marknad, menar Maja-Malin Ekelöf. Trots det har vi flera stora, världsledande företag etablerade här, och det tyder ju på att vi har annat som väger upp det.

Rapporten Konkurrenskraft på företagsnivå i sin helhet kan läsas här.
Uppdaterad 2016-12-09 Skribent: Daniel K Hermansson

Vill du prenumerera på IF Metalls nyhetsbrev?