Regeringsförslag ska stärka kollektivavtalens ställning

I dag har regeringen lagt förslag på en lagändring som ska försvåra lönedumpning när företag i Sverige anlitar utländsk arbetskraft.
– Det är goda nyheter. Vi har en regering som står upp för löntagarna och för den svenska modellen, det råder det ingen tvekan om, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.


IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Den S-ledda regeringens ambition är att svenska löner ska gälla alla som arbetar i Sverige. Den svenska modellen ska skydda arbetstagare från andra EU-länder som arbetar tillfälligt i Sverige (så kallad utstationering) och utländska företag ska inte kunna konkurrera med låga löner och dåliga villkor. Därför förslår regeringen nu en förändring av utstationeringslagen (även kallad lex Laval).
– Att riva upp lex Laval, det var ett av Socialdemokraternas vallöften. Nu återstår att se hur riksdagen röstar i frågan, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Med regeringens förslag får facket större möjligheter att kontrollera utländska arbetares villkor i Sverige. Förslaget innebär också att den så kallade bevisregeln, som infördes av den tidigare borgerliga regeringen efter en EU-dom, försvinner.

Bevisregeln innebär att en arbetsgivare som påstår att de anställda har lika bra eller bättre villkor än vad kollektivavtalet fastställt, inte kan utsättas för stridsåtgärder från fackets sida.

Ett annat problem med bevisregeln är att arbetsgivarna alltid kan ändra sig, berättar Veli-Pekka Säikkälä:
– De kan visa att de anställda har schysta villkor ena dagen och sedan försämra villkoren dagen därpå, och det är i dagsläget ingenting som det svenska facket kan göra något åt.
– Om däremot regeringens förslag klubbas igenom av riksdagen får vi tillbaka vår rätt att vidta stridsåtgärder mot arbetsplatser med utländsk arbetskraft som saknar kollektivavtal. Vi får dessutom större möjligheter att kontrollera att avtalet följs, säger han.

Med regeringens förslag ska dessutom den utstationerade själv – oberoende av medlemskap i facket eller inte – kunna gå till domstol i Sverige om arbetsgivaren inte följer gällande kollektivavtal.

Lagändringen är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2017. Beslut väntas av riksdagen under våren.
Uppdaterad 2016-12-14 Skribent: Anneli Lundberg

Vill du prenumerera på IF Metalls nyhetsbrev?