Nytt YA-avtal kan hjälpa fler till jobb

Nu kan yrkesintroduktionsanställningar tillämpas på fler grupper än enbart ungdomar. Dessutom har åldersgränsen tagits bort.
– På så vis kan både långtidsarbetslösa som är äldre än 25 år och nyanlända bli aktuella för yrkesintroduktion, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.


IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä är nöjd över nya YA-avtalet.

Arbetslösheten fortsätter att minska. Samtidigt har allt fler inskrivna arbetslösa varit utan jobb en längre tid. För att mota långtidsarbetslösheten i grind har IF Metall och motparten Teknikföretagen nu kommit överens om att ta bort åldersgränsen i det nya YA-avtalet. Samtidigt utvidgas målgruppen, så fler kan få hjälp att komma i arbete.


Arturo Vasquez är ansvarig för YA-avtalet på IF Metalls arbetslivsenhet.

Det räcker dock inte enbart med ett nytt avtal för att få till fler yrkesintroduktionsanställningar inom industrin, menar Arturo Vasquez, som är ansvarig för YA-avtalet på IF Metalls arbetslivsenhet:
– Grunden är en strukturerad samordning på det regionala planet, mellan arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter. Men det finns fler faktorer som är avgörande för att fler långtidsarbetslösa ska lyckas få arbete genom yrkesintroduktion.

Det ena är kartläggningen av individernas kompetenser, berättar han, och den måste ske innan nästa steg i processen tas.
– Våra långtidsarbetslösa medlemmar behöver bli validerade enligt Industriteknik Bas-modellen, för att få en bild över vilken nivå deras samlade kompetens ligger på. Därefter kan de erbjudas kompetensutveckling i form av utbildningsinsatser.

Det andra är att parterna behöver göra en gemensam kartläggning av arbetsgivarnas kompetensbehov på den lokala nivån. Att IF Metalls avdelningar medverkar är därför helt avgörande för att arbetsförmedlingen ska få till matchningen, menar han.
– Och en bra matchning ger i sin tur bättre förutsättningar för att yrkesintroduktionen blir långsiktiga lösningar som leder till tillsvidareanställningar för våra medlemmar, säger Arturo Vasquez.
Uppdaterad 2016-12-05 Skribent: Anneli Lundberg

Vill du prenumerera på IF Metalls nyhetsbrev?