Kräver ökad reallön och utbyggd deltidspension

IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen har i dag lämnat sina avtalskrav till Teknikarbetsgivarna. De gemensamma kraven är löneökningar på 2,8 procent och fortsatt utbyggnad av arbetstidsförkortning – deltidspension.


Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall; Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer och Martin Linder, förbundsordförande Unionen.

– Våra krav är väl balanserade. De ligger på en nivå som både stärker konkurrenskraften och ökar medlemmarnas reallöner, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.

Utöver de gemensamma kraven ställs även förbundsspecifika krav.

För IF Metalls del handlar det dels om en låglönesatsning där alla anställda med lön under 24 000 kronor i månaden bidrar med minst 672 kronor till företagspotten, dels om en minskning av antalet timmar som arbetsgivaren har möjlighet att beordra anställda att arbeta övertid (den så kallade arbetstidskorridoren).

Direkt efter trettonhelgen inleds avtalsförhandlingarna på allvar.
– Vi kommer att kämpa hårt i tre månader för att nå så bra framgångar som möjligt för medlemmarnas räkning. Men man ska komma ihåg att motparten är både välorganiserad och motsträvig. De vill försämra alla avtalsskrivningar, medan vi vill förbättra avtalen. Hur väl vi kommer att lyckas beror till stor del på stödet ute på arbetsplatserna, säger Anders Ferbe.

Målet är att träffa nya kollektivavtal senast den 31 mars 2017.


Uppdaterad 2016-12-21 Skribent: Anneli Lundberg

Vill du prenumerera på IF Metalls nyhetsbrev?