Industrin behöver en infrastruktur i toppklass

För att Sveriges industrier ska kunna konkurrera internationellt krävs en infrastruktur i toppklass. Det menar IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe som i dag var inbjuden att tala under Avestasamtalen.

Anders Ferbe
Temat under Avestasamtalen var i år "Infrastrukturens betydelse för svensk basindustri"

I Industrirådets nyligen publicerade rapport slås det fast att Sverige med sitt geografiska läge, långt från många stora marknader, måste kompensera med andra styrkor för att kunna konkurrera med andra industriländer. En del i detta är att vi måste ha stabila transportmöjligheter som fungerar, och som inte sätter käppar i hjulen för industrier i glesbygd.

Om detta pratade Anders Ferbe under Avestasamtalen i dag, dit han var inbjuden för att tala om infrastrukturens betydelse för svensk basindustri. Han påminde också om hur viktig infrastrukturen är för företagens värdekedjor och nämnde som exempel hur malm bryts i Norrland, för att sedan förädlas någon annanstans och så småningom bli en slutprodukt i ytterligare en fabrik. Däremellan har många transporter skett, och ur konkurrenssynpunkt är det viktigt att de transporterna inte blir dyrare än för deras konkurrenter i andra länder.
– Infrastruktur blir en allt viktigare parameter när företagen ska besluta om investeringar.

Hela Sverige ska kunna leva
Han menar att regeringens investeringar i infrastrukturen är bra, men att de inte räcker för att bibehålla svensk industris konkurrenskraft.
– Ska hela Sverige kunna leva behöver det också finnas förutsättningar för industrierna i hela landet. Det gäller både fysisk och digital infrastruktur, som bredband. Våra medlemmar ska fortsätta att kunna leva och arbeta i sin hembygd.

I sitt tal konstaterade han också att det är människors kompetens som driver utvecklingen. I takt med digitaliseringen av industrin krävs därför att vi utbildar och rustar arbetskraften för kompetensbehoven inom framtidens industriarbete.
Uppdaterad 2016-12-16 Skribent: Daniel K Hermansson

Vill du prenumerera på IF Metalls nyhetsbrev?