IF Metall kräver krafttag mot arbetsrelaterad ohälsa

Ökade resurser krävs för att komma till rätta med arbetsrelaterad ohälsa. IF Metall välkomnar regeringens satsningar hittills men mer behöver göras.


IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe och Lea Skånberg, chef för IF Metalls arbetslivsenhet. Bilden är tagen utanför regeringskansliet vid ett tidigare tillfälle.

Arbetsmiljöverkets senaste undersökning visar att drygt en miljon människor på svensk arbetsmarknad i dag har arbetsrelaterade besvär av något slag. I en debattartikel går IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe tillsammans med bland andra flera andra fackliga förbundsordföranden ut och föreslår tre åtgärder, läs mer här.

Lea Skånberg är chef för IF Metalls arbetslivsenhet och hon betonar vikten av att Arbetsmiljöverket får ytterligare ökade resurser och att regeringen inom kort gör verklighet av satsningen på arbetslivsforskning.

– Arbetsmiljöverket behöver betydligt fler inspektörer, närmare 200, för att kunna leva upp till rekommendationen från Internationella arbetsorganisationen (ILO) om en inspektör per var tiotusende anställd, säger hon.

Kunskapsspridning
När det gäller forskningen är hon tydlig.

– Det är hög tid att regeringen gör verklighet av planerna på att samla forskningsresultat i ett nationellt centrum för kunskapsspridning och utvärdering av arbetsmiljö.

Det är också viktigt att lagar, föreskrifter och inspektioner genomsyras av ett tydligt genusperspektiv. Ett växande problem är den psykiska ohälsan, som är särskilt vanlig i kvinnodominerade sektorer. För IF Metalls del är belastningsskador fortfarande det största problemet men stressrelaterad ohälsa ökar.

När det gäller dödsolyckor är det inte IF Metalls branscher som är hårdast drabbade men varje olycka med dödlig utgång är givetvis en tragedi och fullständigt oacceptabel.

Kvalitetssäkrad företagshälsovård
Förebyggande arbetsmiljöarbete är oerhört viktigt. Ett problem är att många av IF Metalls medlemmars arbetsplatser fortfarande saknar heltäckande företagshälsovård.

– Man kanske har tillgång till en sjuksköterska som ibland kan komma på besök men det är inte tillräckligt. Det räcker inte heller med läkare, det krävs en kvalitetssäkrad företagshälsovård. För att förverkliga ett mer välfungerande förebyggande arbete mot ohälsa krävs rejäla åtgärder och ökade resurser från regeringen, säger Lea Skånberg och hänvisar till vikten av att skapa förutsättningar för att kunna leva upp till Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Om du inte når artikeln via dn.se kan du läsa den här.
Uppdaterad 2017-01-04 Skribent: Ingela Hoatson

Vill du prenumerera på IF Metalls nyhetsbrev?