Ett IF Metall för alla

I dag uppmärksammas FN:s internationella funktionshinderdag runt om i världen. Ökad tillgänglighet är en del och här jobbar IF Metall för att bli ett fack för alla.- För att kunna säga att vi är ett fack för alla måste vi hela tiden utveckla möjligheterna så att fler kan få information och kunskap om medlemskapets värde, säger Sait Mbai, IF Metalls klubbordförande vid Samhall i Stockholm.

Tillsammans med flera förtroendevalda är Sait Mbai representant i arbetsgruppen Ett IF Metall för alla som på uppdrag av kongressen 2014 och förbundsstyrelsen undersöker vad som behöver göras.
- Information på lättläst svenska, mer information på andra språk, material måste kunna läsas av synhjälpmedel, mer filmat material samt tips och råd till förtroendevalda och medlemmar. Det är bara några av alla delar som vi går igenom.

Uppskattningsvis har cirka 20 procent inom LO-förbunden någon form av läs-, räkne- och skrivsvårighet, varför det är viktigt att hela tiden se över hur vi kan bli bättre på att kommunicera.
- Vårt samarbete med Dyslexiförbundet i det tre-åriga projektet Orden på jobbet, ger oss verktygen till detta, säger Gina Persson, IF Metalls organisationsenhet.

IF Metalls avtalsnyheter på andra språk - engelska, thai och arabiska - är ett steg mot bättre tillgänglighet för fler, men fler behövs och kommer att tas.

Uppdaterad 2016-12-02 Skribent: Annette Lack

Vill du prenumerera på IF Metalls nyhetsbrev?