Bra förutsättningar för löneökningar

Arbetsgivarna vill gärna ge sken av att fackens avtalskrav hotar svensk industris konkurrenskraft. Samtidigt visar deras egna prognoser att industrin går mot det bästa året sedan 2011.
– Våra krav ger bra löneökningar utan att för den skull hota jobben, menar IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.


Senaste inköpschefsindex visar på en fortsatt bra konjunktur inom industrin under 2017.

Under avtalsrörelsens inledande fas har industriarbetsgivarna målat upp en dyster bild av framtiden och svensk industris konkurrenskraft. När tillverkningsindustrins egna inköpschefer tillfrågas så målas dock en ljus bild av konjunkturen upp. Det så kallade inköpschefsindexet visar på siffror som inte har varit så positiva sedan 2011.
– Det sänder ljusa signaler framåt och visar att vi går in i 2017 med bra fart, säger Nicole Bångstad, makroekonom på Swedbank till Svenska Dagbladet.

Krav som inte hotar jobben
Även Business Sweden ser i sin senaste analys ljust på den svenska exporten, trots en osäker omvärld. Arbetsgivarna hävdar att facken inom industrin skulle äventyra svensk industris framtid med sina avtalskrav. Det saknar helt grund, enligt IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.
– Vårt mål är såklart att få så bra löneökningar som möjligt, men aldrig så att de hotar jobben eller svensk industris konkurrenskraft, förklarar han.

Precis som inför avtalsrörelsen 2016 har utvecklingen inom såväl industrin som Sveriges ekonomi i sin helhet analyserats. Det har inte skett några dramatiska förändringar sedan dess, utan förutsättningarna är fortsatt goda.
– Vi har utifrån det lagt fram väl avvägda krav som ska garantera alla löntagare reallöneökningar, säger Anders Ferbe.

"Urstark svensk industri"
Läs mer om inköpschefsindex på Svenska Dagbladet.
Uppdaterad 2017-01-04 Skribent: Daniel K Hermansson

Vill du prenumerera på IF Metalls nyhetsbrev?