Debatt / Opinion

Kraftfulla satsningar krävs mot ohälsan i arbetslivet Andelen sjukskrivna av arbetsrelaterade orsaker har växt kraftigt och det är stressdiagnoserna som står för den stora ökningen. Regeringen har uppmärksammat problemen men det räcker inte. Det behövs kraftfullare satsningar, skriver IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe tillsammans med forskare och företrädare för sju fackförbund och för tankesmedjan Arena idé på DN Debatt i dag (4/1). 17-01-04

Svensk industri har ett bra läge Utvecklingen och framtidsutsikterna för svensk industri är betydligt bättre än den bild som alldeles för ofta ges av arbetsgivarorganisationerna – speciellt när avtalsrörelsen närmar sig.

Det skriver Facken inom industrin i en replik till arbetsgivarna på arbetet.se i dag (14/12).
16-12-14

Låt oss inspirera för framtida svensk industri Om Sverige ska ha en svensk industri i världsklass behöver vi satsa på den viktigaste resursen – de nuvarande och framtida medarbetarna. Politikerna behöver våga mer och ta ansvar för svensk industris konkurrenskraft, skriver IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe tillsammans med Adela Martinovic, vd Teknikcollege och Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen på Dagens Samhälle Debatt. 16-11-16

Kinas dumpning av stålpriser slår mot Sverige Det svenska ställningstagandet för Kina i WTO är proble­matiskt. Det bortser från att frihandel även ska vara rättvis handel, skriver IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe, tillsammans med sju klubbordföranden på stålverk runt om i landet, på SvD i dag (9/11). 16-11-09

Inför avtalsrörelsen: Här är industrifackens krav Ökade reallöner och avsättningar till deltidspension/flexpension är våra främsta krav i 2017 års avtalsförhandlingar. Våra lönekrav medför att lönebildningen i Sverige kan fortsätta att bidra till stabilitet och förutsägbarhet i ekonomin, skriver Anders Ferbe och de andra förbundsordförandena för Facken inom industrin SvD Näringsliv (den 28/10). 16-10-28

Lärande i arbetslivet stärker Sverige Arbetskraftsbrist kombinerad med arbetslöshet. Den paradoxala utmaningen präglar svensk arbetsmarknad. Nu krävs validering och yrkesutveckling för att ge fler människor jobb och stärka Sveriges konkurrenskraft. 16-10-11

Ericsson får inte svälta sig till döds Ericssons planerade dråpslag mot bolagets svenska produktion är oacceptabelt – men inte oåterkalleligt. När 3000 industrijobb står på spel, varav 1000 i produktionen, gäller det att den svenska modellen visar sin styrka. Koncernledningen behöver föra konstruktiva förhandlingar med lokala fackliga representanter, för att gemensamt hitta långsiktiga lösningar för företaget. 16-10-10

”Samspelet människa-maskin ger industrin svensk fördel” I dag när industrin står inför en digital transformation menar vi att våra möjligheter för industriproduktion ökar. Den nya tekniken spelar Sverige i händerna om vi tar vara på möjligheterna. Det skriver IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe med flera på nyteknik.se i dag (28/9). 16-09-28

Avgift hot mot industrin Regeringen vill införa en avståndsbaserad avgift på tunga transporter. I december ska vägslitageutredningen presentera hur en sådan avgift skulle kunna se ut. Vi vill uppmana regeringen att inte införa en vägslitageavgift som hotar industrins framgångar och glesbygdens livskraft. Alternativet är att mildra avgiften med regionala lättnader och undantag.

Det skriver förbundsordförande Anders Ferbe och fem företrädare för IF Metalls avdelningar i mellersta och norra Sverige på nsd.se.
16-09-13

"Jag hoppas att riktigt många gör mig sällskap!" Det förfärliga hatbrottet i Orlando berörde mig djupt. Därför känns frukostsamtalet jag har i Almedalen i dag, med RFSL:s ordförande Frida Sandegård, extra viktigt. Det skriver IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe på da.se i dag (7/7). 16-07-07

Med fler chefer som heter Aisha kan vi rädda tillväxten En framgångsrik svensk industri har inte råd att nedvärdera, sortera bort eller hålla tillbaka yrkeskunniga människor på grund av deras kön. Det skriver IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe på da.se i dag (4/7). 16-07-04

El är en möjliggörare för ett modernt och klimatsmart samhälle År 2013 krävde IF Metall tillsammans med arbetsgivarna en parlamentarisk energikommission. Den kom på plats efter regeringsskiftet 2014 och har nu levererat en långsiktig energiöverenskommelse med brett politiskt stöd. Det skriver IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe på da.se. 16-06-22

”Det finns ett färdigt förslag – börja med det” Teknikcollege är ett exempel på ett framgångsrikt koncept. Vi har hittat en struktur för samverkan mellan skola och arbetsliv som vi vill bygga vidare på. Nu gäller det att även regeringen ser att en industri i världsklass också kräver utbildning i världsklass, skriver Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall och ordförande Riksföreningen Teknikcollege, på da.se (26/5). 16-05-27

Industrin tål högre löner Industrins arbetsgivare hävdar att konkurrenskraften har försämrats och produktionen minskat. De påstår att produktivitetsutvecklingen är obefintlig och att höga reallöneökningar tynger företagen. Inget stämmer.

Det skriver IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe tillsammans med övriga förbundsordförande i Facken inom industrin på di.se i dag (16/3).
16-03-16

Industrin kräver besked om energiförsörjningen Tillgången till energi är avgörande för en ny industrialisering. Därför behövs det nu en bred nationell samling som presenterar en lösning på Sveriges och den svenska industrins energibehov för tiden fram till 2025. Från 2025 och framåt förutsätter vi att regeringens energikommission levererar framsynta lösningar. Det skriver IF metalls förbundsordförande Anders Ferbe med flera i Bohuslänningen i dag (14/3). 16-03-14

Vi måste komma fram till hur vi kan förändra Arbetstagarna blir vinnare med nya regler som bland annat ska förhindra skadlig stress på jobbet. När vad som krävs finns på plats, vill vi komma överens om hur. Det skriver IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe på arbetet.se i dag (26/2). 16-02-26

Stark hotbild mot hela den svenska modellen Inte sedan Industriavtalet tecknades 1997 har utmaningarna varit så stora som nu. Vi närmar oss snabbt den tidpunkt när de första kollektivavtalen löper ut, och samtidigt attackeras en väl fungerande lönebildningsmodell från nästan alla håll.
Det borde vara tvärtom. Fler borde inse allvaret och ersätta sina olika taktiska utspel med konstruktiva diskussioner för att säkra den svenska modellen och trygga kollektivavtalen.
Det skriver Facken inom industrin i DN (17/2).
16-02-17

Yrkesutbildningen behöver ett lyft År 2016 har utsetts till Yrkesutbildningens år. Det gläder särskilt oss som arbetar inom den svenska industrin. Efter många år med vikande intresse för gymnasieskolans yrkesutbildningar, är det fantastiskt om vi nu kan rikta välbehövlig uppmärksamhet mot den del av Utbildningssverige som är så avgörande för vår internationella konkurrenskraft.

Det skriver IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe och Teknikföretagens VD Åke Svensson på svd.se i dag (16/2).
16-02-16

"Kina sänker oss genom dumpning" På måndag samlas 3  500 anställda från Europas stålföretag i Bryssel för att demonstrera mot ändrade regler för dumpade stålprodukter från Kina. Från Sverige deltar anställda från fyra företag: SSAB, Outokumpu, Ovako och Sandvik. Kinas dumpning måste upphöra.

Det skriver IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe, Martin Lindqvist, SSAB och Bo-Erik Pers, Jernkontoret på svd.se i dag (13/2).
16-02-13

Ny industrialisering ger fler jobb och positiv utveckling i Örebroregionen Grattis! Teknikcollege startade i Örebro och firar tio år. Det ger jobb till ungdomar och kompetens till industrin. Men det behövs mycket mer för att ny industrialisering av Örebroregionen och Sverige ska ta ordentlig fart, skriver Anders Ferbe och Stefan Johansson på na.se. 16-02-06

Sida 1 av 10123456...10