AktuelltDet händer alltid något kring IF Metall. IF Metall vill vara med och påverka.

Facket är en förening för dig som är löntagare. Tillsammans är vi starka och kan försvara våra rättigheter gentemot arbetsgivarna. I facket kommer vi överens om vilken lön och vilka villkor vi ska kräva för vårt arbete och att ingen av oss ska arbeta för mindre. Vi kallar det för det fackliga löftet. Utan löftet uppstår en negativ konkurrens på arbetsmarknaden – om du sänker din lön måste jag sänka min för att få behålla jobbet och så vidare.

IF Metall i Almedalen 2016

Almedalsveckan 2016 genomfördes den 3–10 juli på Gotland. Där medverkade IF Metall i en mängd seminarier och samtal.

Kompetensbanken

IF Metalls kompetensbank är ett långsiktigt och viktigt verktyg i förbundets arbete med kompetensförsörjningen inom industrin.