Tidningen info

Tidningen info

Stabil facklig närvaro viktigast

Det behöver inte vara så svårt att organisera bemanningsanställda, så länge de upplever att medlemskapet gör skillnad.

Läs mer

Debatt / Opinion

Industrin tål högre löner

Industrins arbetsgivare hävdar att konkurrenskraften har försämrats och produktionen minskat. De påstår att produktivitetsutvecklingen är obefintlig och att höga reallöneökningar tynger företagen. Inget stämmer.

Det skriver IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe tillsammans med övriga förbundsordförande i Facken inom industrin på di.se i dag (16/3).

Läs mer

Se alla artiklar

Webb-TV

IF Metall i media

Inga pressmeddelanden

Läs alla