Tidningen info

Tidningen info

Medlemsengagemang gjorde avtalen möjliga

Det blev en avtalsuppgörelse till slut – även om det krävdes att förbundet visade musklerna.

Läs mer

Debatt / Opinion

Industrin tål högre löner

Industrins arbetsgivare hävdar att konkurrenskraften har försämrats och produktionen minskat. De påstår att produktivitetsutvecklingen är obefintlig och att höga reallöneökningar tynger företagen. Inget stämmer.

Det skriver IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe tillsammans med övriga förbundsordförande i Facken inom industrin på di.se i dag (16/3).

Läs mer

Se alla artiklar

Webb-TV

IF Metall i media

Inga pressmeddelanden

Läs alla