Tidningen info

Tidningen info

Alla vinner på hållbart arbete

IF Metalls kongress 2011 tog beslut om att satsa på hållbart arbete. I IF Metall Värmland har detta följts upp kontinuerligt på klubbkonferenser och genom ett partssammansatt arbete med olika teman.

Läs mer

Debatt / Opinion

Vi ändrar oss inte om inflationsmålet

För oss är inflationsmålet en självklar utgångspunkt i de kommande löneförhandlingarna. Det borde ligga i alla parters intresse och inte ses som en förhandlingsfråga. Det är det förhållningssätt som har gällt sedan Industriavtalet kom till och det har fungerat väl för lönebildningen och svensk ekonomi.

Det skriver IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe och förbundsordförandena i Unionen, GS, Livs och Sveriges ingenjörer på di.se i dag (24/6).

Läs mer

Se alla artiklar

Webb-TV

IF Metall i media

Inga pressmeddelanden

Läs alla